Privaatsus­poliitika

Vali leht, mida soovid näha
Vali ettevõte

1. ÜLDINE

Kes isikuandmeid töötleb ja nende teave ning kontaktid? Millal Apollo Group andmekaitsetingimused kohalduvad? Missugused on töötlussuhtes?

1.1 Kohaldumine. Käesolevad Apollo Groupi ja Apollo Groupi kontserni kuuluvate ettevõtete ning Apollo Klubi liikmete (edaspidi Apollo Group/me/meie) andmekaitsetingimused (Apollo Group andmekaitsetingimused) kehtestavad üldised põhimõtted, mille alusel Apollo Group töötleb füüsilisest isikust klientide ja kasutajate isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kohalduvad kõigi klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Apollo Group kontserni kuuluvate ettevõtete kaupu ja tooteid, tarbivad teenuseid, külastavad Apollo Groupi kontserni kuuluvate ettevõtete veebilehti, kaupluseid, kinosid või restorane või tarbivad muul viisil või muid Apollo Group kontserni kuuluvate ettevõttete tooteid või teenuseid.

1.2 Meist. Apollo Group OÜ, registrikood 12383236, aadress Tartu mnt 80d Tallinn 10112 on kontsern, kuhu kuuluvad erinevad meelelahutuse ja toitlustusega tegutsevad järgmised ettevõtted Baltikumis (Eestis, Lätis ja Leedus): Apollo kauplused; Apollo kinod Baltikumis; Blender kohvikud; Ice Cafe kohvikud; O´Learys’e restoranid Baltikumis; MySushi restoranid; Estonian ja Baltic Film Distribution filmide levitamise ja tootmise üksused, IT lahendustele orienteeritud üksus APL Digital Solutions OÜ ning lisaks KFC kaubamärgi all tegutsevad restoranid Baltikumis ja Soomes, samuti Vapiano kaubamärgi all tegutsevad restoranid Baltikumis ja Soomes. Apollo Group kontserni ettevõtete nimekirja leiad siit.

1.3 Apollo Klubi. Apollo Klubi on ID kaardil põhinev püsikliendiprogramm, mis pakub Apollo Klubis registreeritud liikmele püsikliendisoodustusi ja elamusi Apollo poodides, Apollo kinodes, O’Learys meelelahutuskeskustes, IceCafes ja Blenderi mahlabaarides, Vapiano restoranides. Apollo Klubisse kuuluvate ettevõtete nimekirja leiad siit. Apollo Klubi vastutav töötleja on Apollo Group OÜ. Apollo Klubiga liitumine toimub andmesubjekti nõusolekul; muud töötlustoimingud Apollo Klubis võivad toimuda ka teistel alustel (nt klubi soodustuste ja kogutud toodete/summade arvestuse pidamine klubi pakkumiseks – lepingu alusel; klubi arendus õigustatud huvi alusel jne). Apollo Klubi pakkuvad ettevõtted võivad Apollo Klubi soodustuste, teenuste pakkumiseks ja klubi arendus ja turunduse tegevusteks jagada teavet. Apollo Klubile kohalduvad käesolevad Apollo Group Andmekaitsetingimused.

1.4 Töötlemise suhetest. Apollo Group ettevõtted võivad teineteisele teenuseid osutada ja olla erinevates töötlussuhtest. Igal juhul jälgivad Apollo Group ettevõtted IKÜM nõudeid ja volitatud töötluse puhul on sõlmitud andmetöötluse leping. Iga Apollo Group ettevõte on oma põhiteenust osutades vastutav töötleja (kui pole vastupidist välja toodud); näiteks Apollo Kino on vastutav töötleja müües kino pileteid, Apollo Kauplused on vastutav töötleja müües Apollo Kauplustest tooteid, iga Apollo Group ettevõte on vastutav töötleja oma veebilehe osas jne. Apollo Klubi teenuse pakkumisel on vastutav töötleja Apollo Group OÜ.

1.5 Andmekaitsetingimused. Käesolevad Apollo Group andmekaitsetingimused on Apollo Group ettevõtete üldised isikuandmete töötlemise tingimused. Apollo Group andmekaitsetingimused kohalduvad Apollo Group ettevõttete töötlusele maksimaalses võimalikus määras, kuid Apollo Group ettevõtted võivad olla sätestanud eritingimusi oma privaatsusteadetes.

1.6 Kontaktid. Apollo Groupi poolt teostatavate isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saab pöörduda iga Apollo Groupi ettevõtte poole all toodud kontaktidel või e-posti aadressil andmekaitse@apollogroup.ee. Apollo Group OÜ, asukoht Tartu mnt 80d Tallinn 10112, e-posti aadress või andmekaitse@apollogroup.ee. Apollo Groupi kontserni kuuluvad järgmises loetelus sisalduvad ettevõtted ja nende kontaktandmed:

  • Apollo Klubi –
  • Apollo poed –
  • Apollo kinod –
  • Blender kohvikud ja Ice Cafe kohvikud –
  • KFC kaubamärgi all tegutsevad restoranid –
  • O´Learys’e kaubamärgi all tegutsevad restoranid –
  • Vapiano kaubamärgi all tegutsevad restoranid –
  • Film Distribution filmide levitamise ja tootmise üksused –
  • APL Digital Solutions OÜ –

1.7 Teised veebilehed ja sotsiaalmeedia. Meie veebisaitide või sotsiaalmeedias olevate linkide taga olev on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate privaatsustingimustega. Samuti toimub erinevatel sotsiaalmeediakanalitel isikuandmete töötlemine vastavalt nende platvormide privaatsustingimustele.

1.8 Küpsised. Küpsiste kasutuse teave on leitav Apollo Group ettevõtte lehtedel oleva küpsise lahenduse kaudu.

1.9 Üldpõhimõtted. Meie ja meie kasutatavad koostööpartnerid lähtume isikuandmete töötlemisel IKÜM-is toodud põhimõttetest (seaduslikkus, õiglus, õigsus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimaalne andmetöötlus, säilitamise piirang, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse).

2. MÕISTED

2.1 Mõistetest. Isikuandmetega seotud mõisted omavad sama tähendust nagu on defineeritud EL Isikuandmete kaitse määruses 2016/679 (IKÜM). Oleme Apollo Group andmekaitse tingimuste lugemise lihtsustamiseks toonud mõistete alla enim kasutatud mõistete tähendused.

2.2 Andmesubjekt (edaspidi ka Teie/Sina) on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Apollo Group töötleb.

2.3 Isikuandmed on igasugune teave Teie kohta, mis võimaldab tuvastada Teie isiku. Apollo Group kogub enamasti isikuandmeid Teilt endalt, lähtuvalt Teie seosest Apollo Groupiga või näiteks Teile teenuse osutamise või Teile pakutavate kaupade ning toodete müügi raames.

2.4 Vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Vaata töötlemise suhete osas p 1.4.

2.5 Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid Apollo Groupi ettevõtte kui vastutava töötleja nimel (eelkõige koostööpartner, teenuspakkuja) Apollo Groupiga sõlmitud lepingu alusel. Vaata volitatud töötluse osas täpsemalt ptk 9.3.

3. ANDMESUBJEKTIDE KATEGOORIAD

Kelle isikuandmeid Apollo Group töötleb?

3.1. Andmesubjektide kategooriad. Apollo Groupis töödeldakse eelkõige, kuid mitte ainult, järgmiste andmesubjektide isikuandmeid:

3.1.1. Apollo Groupi ettevõtete veebilehtede külastajad ja kasutajad (nt müügikeskkonna/e-poe kasutajad);

3.1.2 Teenuste/toodete kasutajad, s.o. kliendid;

3.1.3 Koostööpartnerite füüsilisest isikust esindajad;

3.1.4 Apollo Group ettevõtete töötajad (teave töötajatele isikuandmete töötlemise osas antakse ettevõtte siseselt).

3.2 Laste andmete töötlemine. Kui töötleme laste andmeid, siis lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (nt nõusoleku liita laps Apollo Klubisse).

4. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

Milliseid isikuandmeid Apollo Group töötleb?

4.1 Isikuandmete kategooriad. Apollo Group töötleb Teie isikuandmeid vaid vajadusepõhiselt ning lähtuvalt töötluse eesmärgist omades alati töötluseks seaduslikku alust. Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

4.1.1 Teie poolt meile avaldatud isikuandmed; näiteks kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused, kinod);

4.1.2 Tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed (nt kirjavahetuse või veebilehel oleva suhtlusrakenduse vahendusel edastatavad isikuandmed);

4.1.3 Teie poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt Apollo Groupi ettevõtete sotsiaalmeedias kommetaari jätmine, reaktsiooni jätmine);

4.1.4 Lepingusse astumisel ja selle täitmisel tekkivad isikuandmed (nt e-poes tellimise teostamisel nimi, kontaktteave, ostunimekiri, makseteave, kohale toimetamise viisi valik ja asjakohasel juhul aadress);

4.1.5 Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt meie iseteeninduse kasutamisel või näiteks ostu või tellimuse sooritamisel meie poodides, restoranides või e-poodides, sh isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamine);

4.1.6 Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed; näiteks veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu talletatav teave. Küpsiste paigaldamine toimub teie tehtud valikute alusel. Täpsem info küpsiste kaudu kogutavast teabest on leitav veebilehe küpsiste lahendusest;

4.1.7 Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed (kui kohane) nt meie koostööpartnerite füüsilisest isikust esindajate esindusõiguse kontrollimise teave;

4.1.8 Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (näiteks tellimuste ajaloo nimistu).

VT täpsemalt eesmärgi, töötluse aluse suhet ja töödeldavaid isikuandmeid punktis 5.3. Kui soovid täpsemat teavet oma isikuandmete kategooriate või andmetükkide kohta võta meiega ühendust (vt kontaktid p 1.6).

5. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Mis eesmärkidel ja alustel isikuandmeid töödeldakse?

5.1 Üldised isikuandmete töötlemise eesmärgid. Apollo Group töötleb Teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele eelkõige alljärgnevatel eesmärkidel:

5.1.1 kliendilepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja kliendikonto haldamiseks ning andmesubjektiga suhtlemiseks;

5.1.2 kliendile suunatud kaupade, toodete ja teenuste pakkumiseks, sh lojaalsusprogrammi teenus (püsikliendiprogramm – Apollo Klubi);

5.1.3 kliendisuhete arendamiseks ja analüüsimiseks;

5.1.4 andmesubjekti päringutele vastamiseks;

5.1.5 andmesubjektile teenuste ja toodete pakkumiseks;

5.1.6 küsitluste korraldamiseks ning loosimiste läbiviimiseks;

5.1.7 otseturunduseks;

5.1.8 teenuste haldamiseks ja arendamiseks;

5.1.9 veebilehtede kasutamise võimaldamiseks ja veebilehtede täiustamiseks;

5.1.10 statistika või aruannete koostamiseks;

5.1.11 õigusnõuete menetlemiseks;

5.1.12 õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

5.1.13 muu Apollo Group andmekaitse tingimustes toodud eesmärk või andmesubjektile teisti teatavaks tehtud eesmärk.

VT täpsemalt eesmärgi, töötluse aluse suhet ja töödeldavaid isikuandmeid punktis 5.3.

5.2 Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt kogusime või ei põhine töötlemine andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võtame selle kindlaks tegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt kogusime, muuhulgas arvesse: i) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel; ii) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja meie vahelist seost; iii) isikuandmete kategooriaid; iv) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks; v) asjakohaste kaitsemeetmete kasutust.

5.3 Isikuandmete töötlemise alused ja seos eesmärgiga. Apollo Group ettevõtted töötlevad isikuandmeid alati seadusliku aluse olemasolul. Võime kasutada erinevaid töötluse aluseid. Kasutame töötlusel alljärgnevaid aluseid:

5.3.1 Nõusolek. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid nõusoleku piirides ja nõusolekus toodud eesmärgil. Nõusoleku küsimise juures on, kas välja toodud või selgelt arusaadav, mis isikuandmeid nõusoleku alusel töödeldakse. Nõusolek võib olla antud selge toiminguga nt linnukese märkimisega või edasi nupu valimisega, kui vastav teoga nõusoleku andmine on välja toodud. Näiteks võime nõusolekut kasutada järgmisteks töötlustoiminguteks: i) et teavitada Teid tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest (uudiskiri; töödeldakse e-posti aadressi; huvide loetelu (kui antud); uudiskirjaga liitumise fakt); ii) registreerida teid Apollo Klubi liikmeks (nimi, riik, klienditüüp, isikukood, kontaktteave); iii) saata teile tellimuse valmimisest teavitav SMS (nt Vapiano iseteeninduskassast toidu tellimisel või Apollo Group order app’ides; telefoni nr); iv) teostada muud töötlust nõusoleku alusel, kui nõusolek on küsitud. Võite antud nõusoleku iga hetk tagasi võtta nt kontakteerudes meiega punktis 1.6 toodud kontaktidel. Kui Te ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi Teid huvitada võivatest toodetest või teenustest, saate ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

5.3.2 Lepinguliste kohustuste täitmine. Võime isikuandmeid töödelda, kui see on vajalik lähtuvalt Teiega sõlmitud lepingust – s.o. isikuandmete töötlemine on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele (näiteks kliendileping). Näiteks kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus (esindaja nimi, esindusõiguse teave, nimi, vajadusel isikut tuvastatava dokumendi teave või tugeva autentimise teave) ; kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma teenuste osutamise osas (nt kasutame kauba kohaletoimetamiseks aadressi või tel.nr; soodustuste pakkumisel võime töödelda ostuajalugu või muid vastav soodustuse saamise eeldusteavet; order app’is tellimuse teave ); kliendiga suhtlemiseks (kontaktteave) ja kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks (kliendi tuvastus teave, makse teave). Isikuandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses Teiega sõlmitud Lepingus.

5.3.3 Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel (sarnase uue pakkumise esitamiseks) hõlmab meile tööle kandideerija isikuandmete töötlus järgnevat: tööle kandideerija poolt töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete töötlust (nimi, CV teave, motivatsioonikiri (kui esitatud)); tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult ja soovitaja puudumisel eelmiselt tööandjalt saadud isikuandmete töötlust; avalikust (sotsiaal)meediast kogutud isikuandmete töötlust. Kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiame töölepingu sõlmiseks kogutud isikuandmeid alles selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine.

5.3.4 Seadusejärgse kohustuse täitmine. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks võime töödelda isikuandmeid – s.o. kui isikuandmete töötlemine on vajalik Apollo Group seadusjärgse kohustuse täitmiseks. Näiteks tulenevad õigusaktidest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel, raamatupidamisest tulenevate nõuete täitmisel, tööõigusest tulenevate kohustuste täitmisel jne.

5.3.5 Erand juhtudel võime isikuandmeid töödelda tulenevalt andmesubjekti elulistest huvidest või lähtuvalt kaalukast avalikust huvist.

5.3.6 Õigustatud huvi. Võime kasutada õigustatud huvi Apollo Groupi kontserni kuuluva ettevõtte majandamiseks, juhtimiseks ja võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid või tooteid turul. Hindame enne õigustatud huvi kasutamist, kas isikuandmete töötlemine on vajalik Apollo Group või kolmanda isiku õigustatud huvi jaoks ning kas see kaalub üles andmesubjekti võimaliku vastassuunalise huvi. Õigustatud huvi kasutame vaid positiivse õigustatud huvi hinnangu tulemuse korral. Andmesubjekti on õigus endaga seotud õigustatud huvi alusel töötlemise puhul tutvuda vastava õigustatud huvi hinnanguga (selleks võta meiega ühendust p 1.6 toodud kontaktidel). Võime õigustatud huvi kasutada järgmistes olukordades:

(i) usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, mis hõlmab mh isikuandmete töötlemist pettuste vältimiseks ja KYC meetmeid (töödeldakse isiku täisnime, isikukoodi, isikutuvastamise kontrolli teavet, lepingu teavet, vajadusel soovitava toote/teenuse teavet, vastava info verifitseerimise teavet -nt tugeva autentimise/allkirja andmise õnnestumise teave) ;

(ii) kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parandada teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti (sh Apollo Klubi pakkumisel) ning et teha kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi (kliendiidentifikaator, teave kliendi teenuse/toodete tarbimise kohta) ;

(iii) turunduspakkumiste edastamiseks, kui vastav isik on sarnast toodet/teenust varem ostnud ning kui isikule on alati tagatud vastavast kommunikatsioonist lihtne loobumise võimalus (eeldusel, et kirjeldatud töötlus on vastavas jurisdiktsioonis lubatud)(töödeldakse e-posti aadress, nimi, kliendi teenuste/toodete tarbimise teave);

(iv) kampaaniate korraldamiseks (kui pole nõusoleku alusel), s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks (olenevalt konkreetsest kampaaniast/uuringust, kuid üldjuhul nimi, kliendi edastatud teave/reaktsioon (nt like/jagamine sotsiaalmeedias või antud tagasiside)) ;

(v) salvestuste tegemiseks. Võime salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis oleme teinud ning vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

(vi) võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed (olenevalt olukorrast, kuid üldjuhul töödeldakse logide teavet, võrgu identifikaatorite teavet, muud tehnilist teavet);

(vii) organisatsioonilised eesmärgid. Eelkõige finantsjuhtimiseks aga ka teenuste ja toote arenduseks ning ärikavandmaiseks ja juhtimiseks ning edastamaks isikuandmeid kontserni piires sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas klientide või töötajate isikuandmete töötlemiseks (üldjuhul mitteisikustatud finantsandmed, kuid võib esineda ka isikustatud teavet n töötajate nimed ja positsioonid);

(viii) Äri- ja tootearendus ja turundus tegevused, sh Apollo Klubi raames (v.a, mis nõusoleku alusel) (üldjuhul mitteisikustatud, kuid arenduses võib olla vajalik isikustatud teabe töötlemine nt kliendiidentifikaator, tegevused teenuses);

(ix) võime jagada isikuandmeid, kui teeme äritehingut või peame läbirääkimisi äritehingu üle, mis hõlmab kogu meie äri või vara müümist või üleandmist. Need tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist või pankrotitehingut või menetlust (üldjuhul mitteisikustatud, kuid võidakse jagada nt töötajate ja esindajate nimesid, positsioone, tasumudeleid);

(x) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (töödeldavad andmed olenevad konkreetsest olukorrast; üldjuhul nimi, olukorra asjaolud);

(xi) vajadusel kasutame andmeid ka Sulle erakordsete teadete saatmiseks seoses tootja poolt väljastatud ohutustegurite või tagasikutsumisprogrammidega (nimi, toote/teenuse ostmise fakt, e-post, teavitus);

(xii) kasutame oma kauplustes ja restoranides valvekaameraid. Kaamerate kasutamise ja salvestuste töötlemise eesmärk on töötajate, külastajate ja Apollo Group kontserni kuuluvate ettevõtete vara kaitse; turvalisuse tagamine; nõuete kaitsmine ja esitamine; pretensioonide lahendamine. Salvestised kustutatakse hiljemalt salvestusruumi täitumisel 30 päeva möödudes (v.a. kui salvestisi on õigusnõuete kaitsel kauem vaja).

(xiii) Juhul, kui andmesubjekt on loobunud otseturunduse pakkumistest, siis säilitame seda informatsiooni vältimaks otseturunduse pakkumiste saatmist.

6. KAAMERAD (VIDEOVALVE)

Kuidas kasutame kaameraid?

6.1 Kaamerat kasutuse eesmärgid. Apollo Groupi kuuluvate ettevõtete territooriumil, näiteks kauplustes, kinodes, restoranides paiknevad kaamerad (videovalve) isikute ja vara kaitse eesmärgil, õigusnõuete kaitseks ja tõendamiseks, toimingute ja tegevuste tõendamiseks.

6.2 Salvestiste säilitamine. Kaamerate videosalvestusi säilitatakse üldjuhul 30 päeva. Vajadusel nt kui õigusnõuete käsitsemisel on vaja – hoitakse salvestisi kauem.

6.3 Ligipääs videopildile ja salvestistele. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. Vajadusel, nõudel või seaduses sätestatud juhul võidakse salvestisi edastada korrakaitse organitele.

6.4 Vastutava töötleja info. Videosalvestiste vastutavaks töötlejaks on Apollo Groupi ettevõte ja Apollo Group OÜ, kellele kaamera kuulub või kelle ettevõttesse kaamera on paigaldatud.

7. TURVAMEETMED

Kuidas tagame isikuandmete turvalisuse?

7.1 Turvameetmed. Apollo Group rakendab vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid selleks, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Teie isikuandmetele on juurdepääs üksnes selleks õigustatud isikul ja meie volitatud töötlejatel. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Juhul kui toimub isikuandmetega seonduv rikkumine, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul ja korras Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekte. Kõik Apollo Groupi kontserni kuuluvate ettevõtete veebilehtedel, e-poodides ja hoolduse andmebaasis olevad andmed on vajalikus osas krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

8. PROFIILIANALÜÜS, OTSETURUNDUS, UURINGUD

8.1 Profileerimine ja automaatotsused. Apollo Group võib teostada Teie isikuandmete profiilianalüüsi, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid tooteid ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Profiilianalüüsi tulemusel ei teki Teile õiguslike tagajärgi ega muud olulist mõju. Apollo Group ei teosta profileerimist ega automaatotsuseid IKÜM art 22 mõttes (s.o. olulise mõjuga). Kui hakkame olulise mõjuga profileerimist või automaatotsuseid kasutama – teavitama enne andmesubjekte ja tagame muude soetud IKÜM õiguste kasutamise võimaluse.

8.2 Turundus ja uuringud. Apollo Group võib kasutada Teie isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate kohta ning viia läbi kliendiuuringuid, näiteks rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võttes ühendust selle Apollo Groupi ettevõttega, kelle otsepakkumistest soovite loobuda.

9. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

9.1 Edastamine kontserni ettevõtetes. Apollo Groupil on õigus edastada Teie isikuandmeid Apollo Groupi kuuluvatele ettevõtetele (Apollo Kauplused, Apollo Kino, Blender mahlabaarid, IceCafe jäätisebaarid, O´Learyse restoranid, Vapiano restoranid, KFC restoranid jt), näiteks eripakkumiste, ostuboonuse või Apollo Klubi püsikliendiprogrammi pakkumiseks ja soodustuse saamiseks, kontserni majandustegevuse aruandluses ja arendamiseks või muul õigustatud huvi juhul.

9.2 Koostööpartnerite kasutus. Võime Teie isikuandmeid jagada kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, keda kasutame enda teenuse pakkumiseks või muul ärilisel vajadusel. Kasutame ainult sellised koostööpartnereid, kes jälgivad IKÜM nõudeid. Kui tegemist on volitatud töötlejaga oleme sõlminud andmetöötluslepingu.

9.3 Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine, reklaami- ja turunduspartnerid; makseteenuseid osutav partner; värbamisega seonduvaid teenuseid osutav partner, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad. Edastamine toimub vaid tingimusel, et edastamise eesmärk on seaduslik ning kolmanda isiku poolt toimub töötlus lepingu alusel, milles mh kohustub kolmas isik hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kui soovid täpsemat teavet meie koostööpartnerite kohta, siis võta meiega ühendust p 1.6 toodud kontaktandmetel.

9.4 Muu edastus. Lisaks kolmandatele isikutele on Apollo Groupi ettevõtetel õigus edastada Teie isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb kehtivast õigusaktist või kolmandal isikul on ülekaalukas õigustatud huvi.

10. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

10.1 Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid.

10.2 Edastus EMP-ist välja. Apollo Groupi ettevõtted või meie koostööpartnerid võivad vajadusel isikuandmete töötlemisel kasutada rahvusvahelisi kolmandatest riikidest pärinevaid teenuseosutajaid või koostööpartnereid. Kolmandate riikidena käsitletakse riike väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Sellisel juhul on kasutusel sobiv edastuse alus IKÜM peatükist 5. Üldjuhul kasutame sellises olukorras EL andmetöötluse standardklausleid.

11. TEIE ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

11.1 Isikuandmetega tutvumine, ligipääs ja koopia. Teil on igal ajal võimalus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda enda Apollo Klubi või vastava Apollo Groupi ettevõtte kontol. Samuti on Teil võimalik taotleda juurdepääsu Apollo Groupi poolt kogutud isikuandmetele ning küsida koopiat Teie kohta kogutud isikuandmetest.

11.2 Isikuandmete muutmine ja parandamine. Teil on igal ajal õigus enda kohta kogutud isikuandmeid muuta ja parandada. Teie kontaktandmeid uuendatakse automaatselt vastavalt Teie enda poolt Apollo Groupi ettevõtetele või Apollo Klubile esitatud uutele kontaktandmetele.

11.3 Isikuandmete ülekandmine. Teil on õigus ja võimalus alla laadida oma isikuandmed enda Apollo Klubi kontolt ning edastada need iseseisvalt mõnele teisele andmetöötlejale. Ülekandmise õigus laieneb ainult teatud tüüpi isikuandmetele nt ei laiene ülekandmise õigus Apollo Group poolt analüüsi tulemuse poolt tekkinud isikuandmetele.; külla aga laieneb teilt meile otse antud isikuandmetele.

11.4 Isikuandmete töötlemise piiramine. Kui avaldate soovi oma isikuandmete töötlemist piirata või keelata, säilitab Apollo Group Teie isikuandmeid vaid juhul, kui see on vajalik muudel õiguslikel alustel.

11.5 Isikuandmete kustutamine. Teil on igal ajal õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul, kui esineb mõni õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus. Koos andmete kustutamisega lõppevad ka kõik Teile ette nähtud personaalsed soodustused.

11.6 Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, nt kui töötleme teie andmeid õigustatud huvi alusel.

11.7 Kahju hüvitamine. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

11.8 Andmesubjekti õiguste teostus. Pane tähele, et isikuandmetega seotud õigused ei ole absoluutsed. Täidame teie taotluse, kui vastava õiguse kasutamise eeldused on täidetud. Samuti võime nõuda enne teile vastamist teie tuvastamist. Seda selleks, et tagada isikuandmete turvalisus ja mitte anda isikuandmeid välja valele isikule. See tähendab, et Teilt nõutakse digitaalselt allkirjastatud taotlust või juhul kui seda ei ole võimalik esitada, siis isikut tõendava dokumendi esitamist koos võimaliku isiku tuvastamisega videosilla vahendusel (või muul viisil, kui on tagatud piisav kindlus isikusamasuses). Võime teiste isikute õiguste kaitseks teie õigustega seotud toiminguid piirata nt kui teie isikuandmetega seotud on teiste isikute andmed võime vastavad andmed teha loetamatuks või eemaldada enne teile ligipääsu või koopia andmist. Teil on igal ajal võimalik oma isikuandmeid näha, muuta ja täiendada Apollo Klubi veebisaidil või Apollo Groupi kontserni kuuluvate ettevõtete veebisaitidel „Minu konto“ alas (kui võimaldatutud).

Kõigil ülaltoodud juhtudel saate pöörduda ka aadressil või vastava Apollo Groupi ettevõtte poole ülaltoodud meiliaadressil.

Nõusoleku tagasivõtmine. Teil on igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta aadressil www.apollo.ee/klubi/ või tühistada uudiskirja tellimus läbi uudiskirjas toodud lingi või pöördudes Apollo Groupi klienditoe poole info@apollo.ee.

11.9 Taotlustele vastamine. Apollo Group vastab Teie taotlustele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul pärast taotluse saamist. Apollo Groupil on õigus taotlusele vastamise tähtaega pikendada kahe (2) kuu võrra tulenevalt taotluse täitmise keerukusest ning ajamahukusest.

11.10 Kaebuste lahendamine. Juhul, kui Teil on küsimusi seoses Apollo Groupi andmekaitsetingimustega või Te leiate, et mõni Apollo Groupi kontserni kuuluv ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel Teie õigusi, on Teil õigus igal ajal pöörduda vastava Apollo Groupi ettevõtte poole ülaltoodud kontaktidel, Apollo Groupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil , Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

12. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TÄHTAJAD JA KUSTUTAMINE.

12.1 Säilitamine. Apollo Groupis säilitatakse Teie isikuandmeid seni kuni see on vajalik Teie isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või kuni õigusaktidest tulenevate tähtaegade saabumiseni. Täpsemalt:

(i) nõusoleku alusel antud isikuandmeid säilitatakse üldjuhul kuni nõusoleku tagasivõtmiseni (nt loobud uudiskirjast); kui oled andnud nõusoleku oma telefoninumbri kasutamiseks meie iseteeninduskassades toidu valmimise teavituse saamiseks, siis kustutakse sinu telefoninumber iseteeninduskassade süsteemist koheselt pärast vastava teavituse saatmist;

(ii) püsikliendi (s.o Apollo Klubi liige) põhilisi isikuandmeid (täisnimi, kontaktandmed, Klubi liikme staatuse fakt) säilitatakse 7 aastat arvates kliendikonto viimasest kasutamisest ning seejärel kustutatakse kliendi isikuandmed automaatselt; ostuajalugu säilitatakse 1 aasta (see on seotud soodustuste võimaldamisega); kui klient taotleb oma andmete kustutamist, mida Apollo Group ei vaja tulenevalt seadusest või ülekaalukast õigustatust huvist kustutakse vastavad isikuandmed esimesel võimalusel pärast kustutamist nõude saamist;

(iii) seadusest tuleneva kohustusliku töötluse puhul töödeldakse vastavaid isikuandmeid seaduses toodud tähtaja nt raamatupidamise andmeid 7 aastat, töölepingu andmeid 10 aastat;

(iv) kaamerate videosalvestisi säilitatakse üldjuhul 30 päeva; vaidluse korral või nõuete tõendamiseks võidakse vastavat salvestist säilitada kauem.

Kui Te soovite täpsemat teavet oma isikuandmete säilitamise kohta, kirjutage meile aadressil andmekaitse@apollogroup.ee.

12.2 Kustutamine. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

13. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

13.1 Muudatused. Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi konto loomise avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning need teadmiseks võtnud. Apollo Groupil on igal ajal õigus käesolevaid andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada viimaks need kooskõlla kehtivate õigusaktidega ning Apollo Groupi põhimõtte ja eesmärkidega. Jätame endale õiguse vajadusel andmekaitsepoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest meie veebilehtedel ja võimalusel e-posti teel.

13.2 Andmekaitse kontakt. Kõigi isikuandmete andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil andmekaitse@apollogroup.ee.

Käesolevaid andmekaitsetingimusi on muudetud 15.03.2023.