Privatumo politika

Pasirinkite puslapį
Vali ettevõte

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kas tvarko asmens duomenis, jų informaciją ir kontaktus? Kada taikoma „Apollo Group“ privatumo politika? Kokie yra tvarkymo santykiai?

1.1. Taikymas. Šios „Apollo Group“ ir „Apollo Group“ koncernui priklausančių įmonių bei „Apollo Klubi“ narių (toliau – „Apollo Group“ / mes) duomenų apsaugos nuostatos („Apollo Group“ privatumo politika) apibrėžia bendruosius principus, kuriais remdamasi „Apollo Group“ tvarko fizinių asmenų – klientų ir vartotojų – asmens duomenis. Duomenų apsaugos nuostatos taikomos visiems klientams ir vartotojams, kurie perka „Apollo Group“ įmonių prekes ir produktus, naudojasi paslaugomis, lankosi „Apollo Group“ įmonių svetainėse, parduotuvėse, kino teatruose ar restoranuose ar kitaip naudoja „Apollo Group“ įmonių produktus ar paslaugas.

1.2. Apie mus. „Apollo Group OÜ“, registro kodas 12383236, adresas Tartu mnt 80d, Talinas 10112, yra koncernas, kuriam priklauso įvairios pramogų ir maitinimo įmonės, veikiančios Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje): „Apollo“ parduotuvės; „Apollo“ kino teatrai Baltijos šalyse; „Blender“ kavinės; „Ice Cafe“ kavinės; „O´Learys“ restoranai Baltijos šalyse; „Estonian“ ir „Baltic Film Distribution“ filmų platinimo ir gamybos padaliniai, IT sprendimų padalinys „APL Digital Solutions OÜ“, taip pat „KFC“ prekės ženklo restoranai Baltijos šalyse ir Suomijoje ir „Vapiano“ prekės ženklo restoranai Baltijos šalyse ir Suomijoje. „Apollo Group“ koncerno įmonių sąrašas pateiktas čia.

1.3. „Apollo Klubi“. „Apollo Klubi“ yra tapatybės kortele pagrįsta lojalumo programa, siūlanti „Apollo Klubi“ registruotiems nariams lojalumo nuolaidas ir patirtis „Apollo“ parduotuvėse, „Apollo“ kino teatruose, „O’Learys“ pramogų centruose, „IceCafe“ ir „Blender“ sulčių baruose, „Vapiano“ restoranuose. „Apollo Klubi“ priklausančių įmonių sąrašas pateiktas čia. „Apollo Klubi“ duomenų valdytojas yra „Apollo Group OÜ“. Narystei „Apollo Klubi“ būtinas duomenų subjekto sutikimas; kitos duomenų tvarkymo operacijos „Apollo Klubi“ gali būti atliekamos ir kitais pagrindais (pavyzdžiui, klubo nuolaidų ir sukauptų produktų / sumų apskaita klubo pasiūlymų teikimo tikslais – sutartiniu pagrindu; klubo plėtra – teisėto intereso pagrindu ir t. t.). „Apollo Klubi“ įmonės gali dalytis informacija siekdamos teikti „Apollo Klubi“ nuolaidas, paslaugas ir vykdyti klubo plėtros bei rinkodaros veiklą. „Apollo Klubi“ taikoma ši „Apollo Group“ privatumo politika.

1.4. Apie tvarkymo santykius. „Apollo Group“ įmonės gali teikti paslaugas viena kitai ir gali turėti skirtingus duomenų tvarkymo santykius. Visais atvejais „Apollo Group“ įmonės laikosi BDAR reikalavimų ir, jei duomenys tvarkomi pagal įgaliojimą, sudaro duomenų tvarkymo sutartį. Kiekviena „Apollo Group“ įmonė, teikdama savo pagrindines paslaugas, yra duomenų valdytoja (jei nenurodyta kitaip); pavyzdžiui, „Apollo Kino“ yra kino bilietų pardavimo duomenų valdytoja, „Apollo Kauplused“ yra „Apollo Kauplused“ produktų pardavimo duomenų valdytoja, kiekviena „Apollo Group“ įmonė yra savo interneto svetainės duomenų valdytoja ir t. t. „Apollo Klubi“ paslaugų duomenų valdytoja yra „Apollo Group OÜ“.

1.5. Privatumo politika. Ši „Apollo Group“ privatumo politika apibrėžia „Apollo Group“ įmonių bendrąsias asmens duomenų tvarkymo sąlygas. „Apollo Group“ privatumo politika „Apollo Group“ įmonių atliekamam duomenų tvarkymui taikoma visa apimtimi, tačiau „Apollo Group“ įmonės savo privatumo pranešimuose gali būti nustačiusios konkrečias sąlygas.

1.6. Kontaktai. Jei turite klausimų, susijusių su „Apollo Group“ vykdomu asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su kiekviena „Apollo Group“ įmone toliau nurodytais kontaktais arba e. pašto adresu andmekaitse@apollogroup.ee. „Apollo Group OÜ“, buveinės adresas: Tartu mnt 80d, Talinas 10112, e. paštas arba andmekaitse@apollogroup.ee. Koncernui „Apollo Group“ priklausančios įmonės ir kontaktiniai duomenys nurodyti šiame sąraše:

  • „Apollo Klubi“ –
  • „Apollo“ parduotuvės –
  • „Apollo“ kino teatrai –
  • Kavinės „Blender“ ir „Ice Cafe“ –
  • Su „KFC“ prekės ženklu veikiantys restoranai
  • Su „O´Learys“ prekės ženklu veikiantys restoranai –
  • Su „Vapiano“ prekės ženklu veikiantys restoranai –
  • „Film Distribution“ filmų platinimo ir gamybos padaliniai
  • „APL Digital Solutions OÜ“ –

1.7. Kitos svetainės ir socialiniai tinklai. Mūsų svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose pateiktų nuorodų turiniui taikoma atitinkamų paslaugų teikėjų privatumo politika. Asmens duomenų tvarkymui įvairiuose socialinių tinklų kanaluose taikoma tų platformų privatumo politika.

1.8. Slapukai. Informacija apie slapukų naudojimą pateikiama „Apollo Group“ puslapių slapukų politikoje.

1.9. Bendrieji principai. Tvarkydami asmens duomenis, mes ir mūsų partneriai vadovaujamės BDAR nustatytais principais (teisėtumo, sąžiningumo, teisingumo, skaidrumo, tikslo apribojimo, minimalaus duomenų tvarkymo, laikymo ribojimo, patikimumo ir konfidencialumo bei numatytosios ir integruotosios duomenų apsaugos).

2. SĄVOKOS

2.1. Apie sąvokas. Su asmens duomenimis susijusios sąvokos turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta ES reglamente 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos (BDAR). Kad būtų lengviau suprasti „Apollo Group“ privatumo politiką, dažniausiai vartojamų sąvokų reikšmes pateikėme skiltyje „Sąvokos“.

2.2. Duomenų subjektas (toliau ir „Jūs“) yra fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko „Apollo Group“.

2.3. Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie Jus, kuri leidžia mums Jus identifikuoti. „Apollo Group“ asmens duomenis daugiausia renka iš Jūsų, remdamasi Jūsų ryšiais su „Apollo Group“ arba, pavyzdžiui, teikdama Jums paslaugas ar parduodama Jums siūlomas prekes ir produktus.

2.4. Duomenų valdytojas yra juridinis asmuo, nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Apie duomenų tvarkymo santykius skaitykite 1.4 skirsnyje.

2.5. Duomenų tvarkytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris tvarko asmens duomenis „Apollo Group“ įmonės, kaip duomenų valdytojo, vardu (visų pirma bendradarbiavimo partneris, paslaugų teikėjas), laikydamasis su „Apollo Group“ sudarytos sutarties. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkytojo atliekamą duomenų tvarkymą žr. 9.3 skirsnyje.

3. DUOMENŲ SUBJEKTŲ KATEGORIJOS

Kieno asmens duomenis tvarko „Apollo Group“?

3.1. Duomenų subjektų kategorijos. „Apollo Group“ visų pirma tvarko šių duomenų subjektų asmens duomenis, bet ne tik:

3.1.1. „Apollo Group“ įmonių interneto svetainių lankytojai ir naudotojai (pvz., pardavimo platformos ir (arba) e. parduotuvės naudotojai);

3.1.2. paslaugų ir (arba) produktų naudotojai, t. y. klientai;

3.1.3. verslo partnerių atstovai fiziniai asmenys;

3.1.4. „Apollo Group“ įmonių darbuotojai (informacija darbuotojams apie asmens duomenų tvarkymą teikiama įmonės viduje).

3.2. Vaikų duomenų tvarkymas. Kai tvarkome vaikų duomenis, tai darome remdamiesi tėvų arba globėjų pageidavimu (pvz., sutikimu įstoti į „Apollo Klubi“).

4. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Kokius asmens duomenis tvarko „Apollo Group“?

4.1. Asmens duomenų kategorijos. Jūsų asmens duomenis „Apollo Group“ tvarko tik pagal poreikį ir atsižvelgdama į duomenų tvarkymo tikslą, visada turėdama teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą. Renkame šių tipų asmens duomenis:

4.1.1. Jūsų pateikti asmens duomenys; pavyzdžiui, kai pateikiate kontaktinę informaciją (įskaitant vardą, pavardę, asmens kodą, pašto adresą, telefono numerį, e. pašto adresą, pageidaujamą susisiekimo būdą) mūsų svetainėje ar kitur (pavyzdžiui, parduotuvėje, kino teatre);

4.1.2. asmens duomenys, gaunami įprasto bendravimo metu (pavyzdžiui, asmens duomenys, perduodami susirašinėjant arba naudojantis svetainėje esančia komunikacijos programa);

4.1.3. asmens duomenys, kuriuos patys aiškiai atskleidžiate (pavyzdžiui, komentuodami ar reaguodami „Apollo Group“ įmonių socialinių tinklų paskyrose);

4.1.4. asmens duomenys, gaunami sudarant ir vykdant sutartį (pvz., vardas ir pavardė, kontaktinė informacija, pirkinių sąrašas, mokėjimo informacija, pristatymo būdo pasirinkimas ir, jei taikoma, adresas pateikiant užsakymą e. parduotuvėje);

4.1.5. asmens duomenys, surinkti jums naudojantis mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų savitarna arba perkate ar pateikiate užsakymą mūsų parduotuvėse, restoranuose ar e. parduotuvėse, įskaitant jūsų kontaktinės informacijos ar pirkimo pageidavimų duomenų saugojimą);

4.1.6. Asmens duomenys, gauti Jums lankantis svetainėje ir ja naudojantis; pavyzdžiui, informacija, saugoma per kliento paskyros informaciją arba slapukus, kai naudojatės svetaine. Slapukai diegiami atsižvelgiant į Jūsų pasirinktis. Daugiau informacijos apie slapukų renkamą informaciją pateikiama svetainės slapukų politikoje;

4.1.7. asmens duomenys, gauti iš trečiųjų šalių (kai taikoma), pavyzdžiui, informacija, skirta mūsų partnerių atstovų fizinių asmenų atstovavimo teisei patikrinti;

4.1.8. Mūsų sukurti ir sujungti asmens duomenys (pavyzdžiui, užsakymų istorijos sąrašas).

Daugiau informacijos apie tikslą, duomenų tvarkymo santykius ir tvarkomus asmens duomenis pateikiama 5.3 skirsnyje. Jei norite daugiau informacijos apie mūsų turimų jūsų asmens duomenų kategorijas ar jų dalis, susisiekite su mumis (žr. kontaktus 1.6 skirsnyje).

5. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS
Kokiais tikslais ir kokiu pagrindu tvarkomi asmens duomenys?

5.1. Bendrieji asmens duomenų tvarkymo tikslai. Koncernas „Apollo Group“ tvarko Jūsų asmens duomenis laikydamasis galiojančių teisės aktų, visų pirma šiais tikslais:

5.1.1. sutarčiai su klientu sudaryti, vykdyti bei kliento paskyrai administruoti ir bendrauti su duomenų subjektu;

5.1.2. siūlyti klientams prekes, produktus ir paslaugas, įskaitant pagal lojalumo programą (lojalumo programa – „Apollo Klubi“);

5.1.3. palaikyti ir analizuoti santykius su klientais;

5.1.4. atsakyti į duomenų subjektų užklausas;

5.1.5. siūlyti duomenų subjektams paslaugas ir produktus;

5.1.6. vykdyti apklausas ir žaidimus;

5.1.7. tiesioginei rinkodarai vykdyti;

5.1.8. paslaugoms valdyti ir plėtoti;

5.1.9. sudaryti sąlygas naudotis svetainėmis ir jas tobulinti;

5.1.10. rinkti statistiką ir rengti ataskaitas;

5.1.11. nagrinėti teisinius reikalavimus;

5.1.12. vykdyti savo prievoles pagal įstatymus;

5.1.13. kitais „Apollo Group“ privatumo politikoje nurodytais tikslais arba kitais duomenų subjektams nurodytais tikslais.

Daugiau informacijos apie tikslą, duomenų tvarkymo santykius ir tvarkomus asmens duomenis pateikiama 5.3 skirsnyje.

5.2. Naujas tikslas. Tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi nauju tikslu, kuris nebuvo nurodytas pradėjus rinkti asmens duomenis, arba kai duomenys tvarkomi remiantis ne duomenų subjekto sutikimu, atidžiai įvertiname tokio naujo tvarkymo leistinumą. Nustatydami, ar duomenų tvarkymas nauju tikslu yra suderinamas su tikslu, kuriuo iš pradžių rinkome asmens duomenis, atsižvelgsime, be kita ko, į: i) ryšį tarp tikslų, kuriais iš pradžių buvo renkami asmens duomenys, ir planuojamo tolesnio jų tvarkymo tikslų; ii) asmens duomenų rinkimo kontekstą, ypač į duomenų subjekto ir mūsų ryšius; iii) asmens duomenų kategorijas; iv) galimas planuojamo tolesnio tvarkymo pasekmes duomenų subjektams; v) tinkamų apsaugos priemonių naudojimą.

5.3. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir ryšys su tikslu. „Apollo Group“ įmonės visada tvarko asmens duomenis remdamosi teisėtu pagrindu. Galime remtis įvairiais duomenų tvarkymo pagrindais. Asmens duomenis galime tvarkyti šiais pagrindais:

5.3.1. Sutikimas. Pagal sutikimą duomenis tvarkome neviršydami jame leistų ribų ir tik jame nurodytu tikslu. Prašydami sutikimo, nurodome arba įsitikiname, kad yra aiškiai suprantama, kokie asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimas gali būti duodamas aiškiu veiksmu, pavyzdžiui, pažymint langelį arba paspaudžiant mygtuką, jei nurodytu atitinkamu veiksmu gali būti išreiškiamas sutikimas. Pavyzdžiui, sutikimą galime naudoti toliau nurodytiems duomenų tvarkymo veiksmams: (i) informuoti Jus apie produktų naujienas, akcijas ir artėjančius renginius (naujienlaiškis; tvarkomas e. pašto adresas; interesų sąrašas (jei pateiktas); naujienlaiškio užsisakymo faktas); (ii) užregistruoti Jus kaip „Apollo Klubi“ narį (vardas, pavardė, šalis, kliento tipas, asmens kodas, kontaktinė informacija); (iii) siųsti jums SMS žinutę, informuojančią, kad jūsų užsakymas jau paruoštas (pvz., užsisakant maistą iš „Vapiano“ savitarnos kasos arba „Apollo Group“ užsakymų programėlėje; telefono numeris); (iv) atlikti kitus sutikimu grindžiamus duomenų tvarkymo veiksmus, kai prašoma sutikimo. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, pavyzdžiui, susisiekę su mumis 1.6 skirsnyje nurodytais kontaktais. Jei nenorite būti mūsų naujienlaiškių gavėjų sąraše arba gauti pranešimų apie jus galimai dominančius produktus ar paslaugas, galite bet kada išsibraukti iš tikslinės adresatų grupės. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo, vykdyto iki atšaukimo remiantis sutikimu, teisėtumui.

5.3.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas. Mes galime tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina su Jumis sudarytai sutarčiai vykdyti, t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina sutarčiai su Jumis vykdyti arba atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, dėl kurios Jūs kreipėtės (pavyzdžiui, kliento sutartį). Pavyzdžiui, siekiant nustatyti kliento tapatybę tiek, kiek to reikalauja pareiga elgtis rūpestingai (atstovo vardas ir pavardė, informacija apie atstovavimo teisę, vardas ir pavardė, jei taikoma, informacija apie asmens tapatybės dokumentą arba patikimo autentiškumo patvirtinimo informacija); siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus klientui, susijusius su mūsų paslaugų teikimu (pavyzdžiui, prekių pristatymui naudojame adresą arba telefono numerį; galime tvarkyti pirkimų istoriją arba kitą svarbią išankstinę informaciją norėdami pasiūlyti nuolaidų; užsakymo informaciją užsakymų programėlėje); siekiant bendrauti su klientu (kontaktinė informacija) ir užtikrinti, kad būtų laikomasi kliento mokėjimo įsipareigojimų (kliento identifikavimo informacija, mokėjimo informacija). Asmens duomenų tvarkymo tikslas gali būti papildomai nurodytas konkrečioje su Jumis sudarytoje Sutartyje.

5.3.3. Sudarant darbo sutartį – sutarties sudarymo ir teisėto intereso (siekiant pateikti panašų naują pasiūlymą) tikslais kandidato į darbo vietą asmens duomenų tvarkymas apima: kandidato į darbo vietą pateiktų asmens duomenų tvarkymą darbo sutarties sudarymo tikslais (vardas, pavardė, CV informacija, motyvacinis laiškas (jei pateiktas); asmens duomenų, gautų iš asmens, kurį kandidatas į darbo vietą nurodė kaip rekomenduojantį asmenį, o jei rekomenduojančio asmens nėra – iš ankstesnio darbdavio, tvarkymą; asmens duomenų, surinktų iš viešų šaltinių (socialinių tinklų), tvarkymą. Jei kandidatas į darbą nebus atrinktas, mes išsaugosime jo asmens duomenis, surinktus darbo sutarčiai sudaryti, kad atsilaisvinus tinkamai darbo vietai, galėtume kandidatui ją pasiūlyti.

5.3.4. Teisinių prievolių vykdymas. Asmens duomenis galime tvarkyti siekdami įvykdyti teisinę prievolę, t. y. kai asmens duomenis tvarkyti būtina, kad „Apollo Group“ įvykdytų savo teisines prievoles. Pavyzdžiui, teisinę prievolę tvarkyti mokėjimus arba laikytis pinigų plovimo taisyklių, vykdyti apskaitos reikalavimus, laikytis darbo teisės prievolių ir pan.

5.3.5. Išimtiniais atvejais asmens duomenis galime tvarkyti remdamiesi gyvybiškai svarbiais duomenų subjekto interesais arba viršesniu viešuoju interesu.

5.3.6. Teisėtas interesas. Galime remtis teisėtu interesu valdyti ar kontroliuoti „Apollo Group“ priklausančią įmonę, kad ji rinkai galėtų teikti geriausias įmanomas paslaugas ar produktus. Prieš naudodamiesi teisėtu interesu įvertinsime, ar asmens duomenis tvarkyti būtina dėl teisėto „Apollo Group“ arba trečiosios šalies intereso ir ar jis nusveria bet kokį priešingą duomenų subjekto interesą. Teisėtu interesu remsimės tik tuo atveju, jei teisėtas interesas bus įvertintas teigiamai. Jei duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu, susijusiu su duomenų subjektu, duomenų subjektas turi teisę susipažinti su atitinkamu teisėto intereso vertinimu (norėdami tai padaryti, kreipkitės į mus 1.6 skirsnyje nurodytais kontaktais). Teisėtu interesu galime remtis toliau nurodytais atvejais:

(i) siekiant užtikrinti patikimus santykius su klientais, kurie, be kita ko, apima asmens duomenų tvarkymą siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, ir KYC priemones (tvarkomi asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, tapatybės patvirtinimo informacija, sutarties informacija, informacija apie pageidaujamą produktą / paslaugą, jei taikoma, atitinkamos informacijos patvirtinimo informacija, pavyzdžiui, sėkmingo autentifikavimo / pasirašymo informacija);

(ii) valdyti ir analizuoti klientų bazę, siekiant pagerinti paslaugų prieinamumą, pasirinkimą, kokybę (įskaitant „Apollo Klubi“ pasiūlymus) ir pateikti geriausius ir asmeniškiausius pasiūlymus klientui (kliento identifikatorius, kliento paslaugų / produktų naudojimo informacija), jei tam turimas jo sutikimas;

(iii) siųsti rinkodaros pasiūlymus, jei atitinkamas asmuo anksčiau yra įsigijęs panašų produktą ir (arba) paslaugą ir jei asmeniui visada garantuojama, kad jis galės lengvai atsisakyti tokios komunikacijos (su sąlyga, kad toks duomenų tvarkymas leidžiamas atitinkamoje jurisdikcijoje) (tvarkomi e. pašto adresas, vardas ir pavardė, kliento paslaugų ir (arba) produktų vartojimo informacija);

(iv) akcijų (išskyrus atvejus, kai gaunamas sutikimas) organizavimo tikslais, įskaitant suasmenintas ir tikslines akcijas, vykdyti klientų pasitenkinimo apklausas ir vykdomos rinkodaros veiklos veiksmingumo vertinimą (priklausomai nuo konkrečios akcijos / apklausos, bet paprastai tvarkomi vardas, klientų pateikta informacija / reakcija (pavyzdžiui, patinka / dalijimasis socialiniuose tinkluose arba pateiktas atsiliepimas);

(v) daryti įrašus. Mes galime įrašyti pranešimus ir nurodymus, pateiktus tiek mūsų patalpose, tiek ryšių priemonėmis (e. paštu, telefonu ir pan.), taip pat informaciją ir kitus veiksmus, kurių ėmėmės, ir, jei reikia, naudoti šiuos įrašus nurodymams ar kitiems veiksmams įrodyti;

(vi) tinklo, informacijos ir kibernetinio saugumo sumetimais, pavyzdžiui, kovai su piratavimu ir svetainės saugumo užtikrinimui bei atsarginėms kopijoms kurti bei saugoti naudojamos priemonės (priklausomai nuo situacijos, bet dažniausiai tvarkoma registro informacija, tinklo identifikatoriaus informacija, kita techninė informacija);

(vii) organizaciniai tikslai. Pirmiausia finansų valdymo tikslais, taip pat paslaugų ir produktų kūrimo, verslo planavimo ir valdymo tikslais, taip pat perduodant asmens duomenis grupės viduje vidaus valdymo tikslais, įskaitant klientų ar darbuotojų asmens duomenų tvarkymą (paprastai neasmeniniai finansiniai duomenys, tačiau gali būti ir asmeninė informacija, pavyzdžiui, darbuotojų vardai, pavardės ir pareigos);

(viii) verslo ir produktų vystymo ir rinkodaros veiklai, įskaitant „Apollo Klubi“ kontekste (išskyrus atvejus, kai yra gautas sutikimas) (paprastai neasmeniniai duomenys, tačiau vystant veiklą gali prireikti tvarkyti ir asmeninius duomenis, pavyzdžiui, kliento identifikatorių, naudojamos paslaugos);

(ix) galime dalytis asmens duomenimis vykdydami verslo sandorį arba derėdamiesi dėl verslo sandorio, susijusio su viso mūsų verslo ar turto pardavimu ar perdavimu. Šie sandoriai gali apimti bet kokį susijungimą, finansavimą, įsigijimą, bankrotą ar procesą (paprastai neasmeniniai, bet gali būti bendrinami ir darbuotojų ir atstovų vardai ir pavardės, pareigos, atlyginimo modeliai);

(x) teisinių reikalavimų rengimo, pateikimo ar gynimo tikslais (tvarkomi duomenys priklauso nuo konkrečios situacijos; paprastai vardas, pavardė, situacijos aplinkybės);

(xi) wjei reikia, asmens duomenis naudojame tam, kad išsiųstume Jums specialius pranešimus apie gamintojo paskelbtus saugos veiksnius ir atšaukimo programas (vardas, pavardė, gaminio (paslaugos) įsigijimo faktas, e. paštas, pranešimas);

(xii) savo parduotuvėse ir restoranuose naudojame stebėjimo kameras. Naudojant kameras ir apdorojant įrašus siekiama apsaugoti darbuotojų, lankytojų ir „Apollo Group“ priklausančių įmonių turtą; užtikrinti saugumą; ginti ir pareikšti reikalavimus; nagrinėti skundus. Įrašai ištrinami ne vėliau kaip per 30 dienų po to, kai užsipildo jų saugykla (išskyrus atvejus, kai įrašus pagal įstatymus reikia saugoti ilgiau).

(xiii) Jei duomenų subjektas atsisakė tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, šią informaciją išsaugosime, kad išvengtume tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimo.

6. KAMEROS (VAIZDO STEBĖJIMAS)

Kaip naudojame kameras?

6.1. Kamerų naudojimo tikslai. „Apollo Group“ priklausančių įmonių, tokių kaip parduotuvės, kino teatrai, restoranai, teritorijoje, kameros (vaizdo stebėsena) įrengiamos siekiant apsaugoti žmones ir turtą, apsaugoti ir patvirtinti teisinius reikalavimus, veiksmus ir veiklą.

6.2. Įrašų saugojimas. Kamerų vaizdo įrašai paprastai saugomi 30 dienų. Prireikus, pavyzdžiui, kai to reikia teisiniams reikalavimams nagrinėti, įrašai saugomi ilgiau.

6.3. Prieiga prie vaizdo įrašų ir įrašų. Prieigą prie visų vaizdo įrašų turi tik asmenys, turintys teisę susipažinti su vaizdo įrašais pagal savo pareigas. Prireikus, gavus prašymą arba įstatymuose numatytais atvejais įrašai gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms.

6.4. Informacija apie duomenų valdytoją. Vaizdo įrašų valdytojas yra „Apollo Group“ įmonė ir „Apollo Group OÜ“, kuriai priklauso kamera arba kurios patalpose kamera yra įrengta.

7. SAUGOS PRIEMONĖS

Kaip užtikriname asmens duomenų saugumą?

7.1. Saugos priemonės. „Apollo Group“ įgyvendina būtinas organizacines, fizines ir IT saugumo priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo bet kokio piktnaudžiavimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik įgaliotam asmeniui ir mūsų duomenų tvarkytojams. Užšifruotas duomenų perdavimo kanalas su bankais užtikrina pirkėjo asmens duomenų ir banko duomenų saugumą. Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, mes imsimės visų būtinų priemonių sumažinti pasekmėms ir atitinkamai rizikai ateityje. Be to, registruojame visus incidentus ir numatyta tvarka apie tai pranešame Duomenų apsaugos inspekcijai bei duomenų subjektams. Visi „Apollo Group“ įmonių svetainių, e. parduotuvių ir priežiūros duomenų bazėse saugomi duomenys yra tinkamai užšifruoti ir laikomi konfidencialia informacija.

8. PROFILIO ANALIZĖ, TIESIOGINĖ RINKODARA, TYRIMAI

8.1. Profiliavimas ir automatizuoti sprendimai. „Apollo Group“ gali atlikti Jūsų asmens duomenų profilio analizę, kad geriau suprastų Jūsų lūkesčius ir pasiūlytų tinkamesnių produktų bei paslaugų, tiksliau nukreipdama tiesioginės rinkodaros priemones. Dėl profiliavimo analizės Jums nekyla jokių teisinių pasekmių ar kitų reikšmingų padarinių. „Apollo Group“ neatlieka profiliavimo ar automatinių sprendimų, kaip apibrėžta BDAR 22 straipsnyje (t. y. turinčių reikšmingą poveikį). Jei vykdysime profiliavimą arba automatinį sprendimų priėmimą, turintį reikšmingą poveikį, iš anksto informuosime duomenų subjektus ir užtikrinsime, kad jie turėtų galimybę pasinaudoti kitomis BDAR numatytomis teisėmis.

8.2. Rinkodara ir tyrimai. „Apollo Group“ gali naudoti Jūsų asmens duomenis, kad suteiktų Jums informacijos apie specialius pasiūlymus, akcijas ir atliktų klientų tyrimus, pavyzdžiui, pasitenkinimo apklausas. Jei nebenorite gauti tiesioginių pasiūlymų, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, susisiekę su ta „Apollo Group“ įmone, kurios tiesioginių pasiūlymų norite atsisakyti.

9. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS.

9.1. Perdavimas grupės įmonėse. „Apollo Group“ turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis „Apollo Group“ įmonėms („Apollo Kauplused“, „Apollo Kino“, „Blender“ sulčių barams, „IceCafe“ ledų barams, „O´Learys“ restoranams, „Vapiano“ restoranams, „KFC“ restoranams ir kt.), pavyzdžiui, kad gautumėte specialių pasiūlymų, nuolaidų arba galėtumėte dalyvauti „Apollo Klubi“ lojalumo programoje ir gauti nuolaidų, taip pat ūkinės veiklos ataskaitų teikimo ir verslo plėtros tikslais arba dėl kitų teisėtų interesų

9.2. Bendradarbiavimo partneriai. Jūsų asmenine informacija galime dalytis su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kuriuos pasitelkiame savo paslaugoms teikti arba kitiems verslo poreikiams tenkinti. Bendradarbiaujame tik su tais partneriais, kurie laikosi BDAR reikalavimų. Duomenų tvarkytojo atveju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį.

9.3. Trečioji šalis yra, pavyzdžiui, mūsų partneris, kurio užduotis yra e. parduotuvėje parduodamų prekių gabenimas arba pirkimo išsimokėtinai paslaugos teikimas, reklamos ir rinkodaros partneriai; mokėjimo paslaugų partneris; partneris, teikiantis įdarbinimo paslaugas, įmonės, atliekančios klientų pasitenkinimo apklausas, skolų išieškojimo paslaugų teikėjai, mokėjimo nevykdymo registrai, įvairių techninių paslaugų teikėjai, sąskaitų persiuntimo paslaugų teikėjai. Perdavimas vykdomas tik su sąlyga, kad jo tikslas yra teisėtas ir kad duomenų tvarkymą atlieka trečioji šalis, remdamasi sutartimi, kurioje, be kita ko, trečioji šalis įsipareigoja saugoti perduotos informacijos konfidencialumą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų partnerius, susisiekite su mumis 1.6 skyriuje nurodytais kontaktais.

9.4. Kitas perdavimas. Be trečiųjų šalių, „Apollo Group“ įmonės turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis priežiūros, tyrimo ir teisėsaugos institucijoms bei trečiosioms šalims, jei to reikalauja taikomi teisės aktai, arba kai trečioji šalis turi viršesnį teisėtą interesą.

10. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS VALSTYBES

10.1. Paprastai mes neperduodame asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei perduosime asmens duomenis už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, būtinai laikysimės duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

10.2. Duomenų perdavimas už EEE ribų. „Apollo Group“ įmonės arba mūsų partneriai, tvarkydami asmens duomenis, prireikus gali naudotis tarptautinių paslaugų teikėjų ar partnerių iš trečiųjų valstybių paslaugomis. Trečiosiomis valstybėmis laikomos šalys, nepriklausančios Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei. Šiuo atveju naudojamas atitinkamas perdavimo pagrindas pagal BDAR 5 skyrių. Paprastai tokiu atveju duomenis tvarkome pagal ES standartines duomenų tvarkymo nuostatas.

11. JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU

11.1. Galimybė susipažinti su asmens duomenimis, juos tikrinti ir kopijuoti. Jūs turite galimybę bet kada susipažinti su apie Jus surinktais asmens duomenimis „Apollo Klubi“ arba atitinkamoje „Apollo Group“ įmonės paskyroje. Taip pat galite paprašyti prieigos prie „Apollo Group“ surinktų asmens duomenų ir paprašyti apie Jus surinktų asmens duomenų kopijos.

11.2. Asmens duomenų keitimas ir taisymas. Turite teisę bet kuriuo metu keisti ir taisyti apie Jus surinktus asmens duomenis. Jūsų kontaktinė informacija bus automatiškai atnaujinta pagal bet kokią naują kontaktinę informaciją, kurią pateikiate „Apollo Group“ įmonėms ar „Apollo Klubi“.

11.3. Asmens duomenų perkėlimas. Turite teisę ir galimybę atsisiųsti savo asmens duomenis iš „Apollo Klubi“ paskyros ir savarankiškai perduoti juos kitam duomenų tvarkytojui. Teisė perkelti taikoma tik tam tikroms asmens duomenų rūšims, pavyzdžiui, teisė perkelti netaikoma asmens duomenims, kuriuos „Apollo Group“ sugeneravo atlikusi analizę; ji taikoma asmens duomenims, kuriuos Jūs tiesiogiai mums pateikėte.

11.4. Asmens duomenų tvarkymo ribojimas. Jei norite apriboti arba uždrausti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, „Apollo Group“ saugos Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei bus kitas teisinis pagrindas juos saugoti.

11.5. Asmens duomenų ištrynimas. Turite teisę bet kuriuo metu reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, nebent yra teisinis pagrindas juos tvarkyti, pavyzdžiui, teisinė prievolė. Kartu su duomenų ištrynimu baigiasi ir visi Jums siūlomi asmeniniai privalumai.

11.6. Teisė prieštarauti. Turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, pavyzdžiui, jei Jūsų duomenis tvarkome remdamiesi teisėtu interesu.

11.7. Žalos atlyginimas. Turite teisę reikalauti kompensacijos už bet kokią žalą, padarytą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo pažeidimo.

11.8. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas. Atkreipkite dėmesį, kad su asmens duomenimis susijusios teisės nėra absoliučios. Jūsų prašymą įvykdysime, jei bus tenkinamos atitinkamos teisės įgyvendinimo sąlygos. Prieš atsakydami Jums, taip pat galime pareikalauti, kad patvirtintumėte savo tapatybę. Taip siekiama užtikrinti asmens duomenų saugumą ir neatskleisti asmens duomenų netinkamam asmeniui. Tai reiškia, kad turėsite pateikti skaitmeniniu parašu pasirašytą paraišką arba, jei tai neįmanoma, pateikti asmens dokumentą su galimybe identifikuoti asmenį vaizdo ryšio priemonėmis (arba kitomis priemonėmis, leidžiančiomis pagrįstai patvirtinti tapatybę). Mes galime apriboti su Jūsų teisėmis susijusius veiksmus, kad apsaugotume kitų asmenų teises, pavyzdžiui, jei Jūsų asmens duomenys yra susiję su kitų asmenų duomenimis, prieš suteikdami jums prieigą ar kopiją, galime padaryti tuos duomenis neįskaitomus arba juos pašalinti. Savo asmens duomenis galite peržiūrėti, keisti ir papildyti bet kuriuo metu „Apollo Klubi“ svetainėje arba „Apollo Group“ koncerno įmonių svetainių srityje „Mano paskyra“ (jei ji įjungta).

Visais pirmiau nurodytais atvejais galite kreiptis ir adresu arba į atitinkamą „Apollo Group“ įmonę pirmiau nurodytu e. pašto adresu.

Sutikimo atšaukimas. Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis adresu www.apollo.ee/klubi/ arba atšaukti naujienlaiškio prenumeratą naudodamiesi naujienlaiškyje pateikta nuoroda arba susisiekę su „Apollo Group“ klientų tarnyba adresu info@apollo.ee.

11.9. Atsakymas į užklausas. „Apollo Group“ atsakys į Jūsų užklausas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną (1) mėnesį nuo užklausos gavimo. „Apollo Group“ turi teisę pratęsti atsakymo į užklausą terminą dviem (2) mėnesiams, jei užklausa yra sudėtinga arba reikalauja daugiau laiko.

11.10. Skundų nagrinėjimas. Jei turite klausimų dėl „Apollo Group“ duomenų apsaugos nuostatų arba manote, kad kuri nors „Apollo Group“ įmonė pažeidžia Jūsų teises tvarkydama Jūsų asmens duomenis, turite teisę bet kuriuo metu susisiekti su atitinkama „Apollo Group“ įmone pirmiau nurodytais kontaktais, „Apollo Group“ duomenų apsaugos specialistu e. pašto adresu , kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją (www.aki.ee) arba į teismą.

12. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS, TERMINAI BEI IŠTRYNIMAS.

12.1. Saugojimas. „Apollo Group“ saugos Jūsų asmens duomenis tol, kol tai bus būtina Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, arba kol pasibaigs teisės aktuose numatyti terminai. Išsamiau:

(i) sutikimo pagrindu pateikti asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol sutikimas bus atšauktas (pavyzdžiui, atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos); jei sutikote, kad Jūsų telefono numeris būtų naudojamas mūsų savitarnos kasose, kad gautumėte žinutę apie maisto paruošimą, Jūsų telefono numeris bus ištrintas iš savitarnos kasų sistemos iš karto po atitinkamo pranešimo išsiuntimo;

(ii) pagrindiniai nuolatinio kliento (t. y. „Apollo Klubi“ nario) asmens duomenys (vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, narystės klube faktas) saugomi 7 metus nuo paskutinio naudojimosi kliento paskyra, paskui kliento asmens duomenys bus automatiškai ištrinti; pirkimo istorija saugoma 1 metus (tai susiję su nuolaidų suteikimu); jei klientas prašo ištrinti jo duomenis, kurių „Apollo Group“ nereikalauja pagal įstatymus arba dėl viršesnio teisėto intereso, atitinkami asmens duomenys bus ištrinti kuo greičiau po prašymo ištrinti duomenis gavimo;

(iii) jei pagal įstatymus privaloma tvarkyti duomenis, atitinkami asmens duomenys bus tvarkomi juose nustatytą laikotarpį, pavyzdžiui, 7 metus – apskaitos duomenys, 10 metų – darbo sutarties duomenys;

(iv) vaizdo stebėjimo kamerų įrašai paprastai saugomi 30 dienų; kilus ginčui arba siekiant įrodyti reikalavimą, atitinkami įrašai gali būti saugomi ilgiau.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenų saugojimą, susisiekite su mumis e. paštu andmekaitse@apollogroup.ee.

12.2. Ištrynimas Asmens duomenys, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, sunaikinami arba anonimizuojami taikant geriausią praktiką.

13. DUOMENŲ APSAUGOS NUOSTATŲ KEITIMAS

13.1. Pakeitimai. Naudodamiesi mūsų svetaine arba užpildydami paraišką nuolatinio kliento paskyrai sukurti, Jūs susipažinote ir sutinkate su šiais principais bei nuostatomis. „Apollo Group“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ir papildyti šias duomenų apsaugos nuostatas pagal galiojančius įstatymus ir „Apollo Group“ principus bei tikslus. Pasiliekame teisę prireikus keisti bendrąsias privatumo politikos nuostatas, pranešdami apie tai savo svetainėse ir, esant galimybei, e. paštu.

13.1. Kontaktiniai duomenys duomenų apsaugos klausimais Kilus klausimų ar abejonių dėl asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į mus e. paštu andmekaitse@apollogroup.ee.

Šios duomenų apsaugos nuostatos buvo pakeistos 2023-03-15.