O’Learys restoranid

Vali leht, mida soovid näha
Vali ettevõte

Rakenduse Markus.PAY.app kasutustingimused O'Learys restoranides

 • 1. ÜLDSÄTTED

Rakenduse Markus.PAY.app (edaspidi „rakendus“) omanik  on Apollo Group OÜ, registrikood: 12383236, aadress: Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn, olles ühtlasi ka Apollo Klubi  rakenduse omanik. Apollo Klubi kehtivad kasutustingimused, on kirjas Apollo Klubi veebilehel.

Müüja on O’Learys kaubamärgi all tegutsev restoran (edaspidi „müüja“ või „O’Learys“). O’Learys  restoranide nimekirja ja neid omavate juriidiliste isikute andmed ning O’Learys restoranide kontaktandmed on leitavad rakenduses nupu „O’Learys restoranid“ alt.

Müüja on Apollo Group OÜ kontserni kuuluv äriühing. Müüjal on kontserni kuuluva äriühinguna õigus kasutada omanikule kuuluvat rakendust.

Käesolevate müügi- ja kasutustingimustega (edaspidi: tingimused) reguleeritakse õigussuhteid, müüja ja rakenduse kaudu tellija (edaspidi: klient) vahel. Tellimuse kinnitamisel kinnitab klient, et on tutvunud käesolevate tingimustega ning kohustub neid täitma.

Käesolevad tingimused kehtivad O’Learys restoranides kliendi isikliku nutiseadmega laual oleva ruutkoodi skänneerides, avades koodis oleva URLi.

Klient saab kasutada rakendust erinevate toodete (edaspidi „tooted“) vaatamiseks ja ostmiseks vastavalt käesolevatele tingimustele.

Tingimuste viimane tekst on kliendile rakenduses kättesaadav.

 • 2. RAKENDUS

Rakendus on teenus, mis on ette nähtud O’Learys restoranis kliendi isiklikust nutiseadmest tellimuse esitamiseks.

Rakenduse kasutamiseks ei pea klient registreeruma.

Registreerimata kasutajad saavad lisaks tellimuse esitamisele näha teavet toodete, kampaaniate ja eripakkumiste kohta, kuid ei saa Apollo Klubi eeliseid ja soodustusi.

Ostu isikustamiseks on vajalik olemasolev Apollo Klubi konto või Apollo Klubi liikmeks registreerumine.

Apollo Klubi liige saab koguda oma tellimusega Apollo Klubi eeliseid ja soodustusi. Apollo Klubi liikmeks registreerumise nõuded ja tingimused on leitavad Apollo Klubi veebilehel.

Rakenduse tingimusi on igal ajal õigus muuta ilma ette teatamata avaldades uued tingimused rakenduses. Uued tingimused ei mõjuta juba sõlmitud lepingute sisu. Kliendi ja müüja õigussuhtele kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

Tingimused kehtivad nii rakendusele, kui ka selle sisule. Rakenduse kasutamisel ja/või tellimuse esitamisel nõustub klient tingimustega ning on kohustatud neid järgima. Järgida tuleb ka rakenduses eraldi välja toodud juhiseid.

Toodete piltidel rakenduses on illustreeriv tähendus. Toodete põhiomadused on kirjeldatud vahetult toote juures.

Kliendil on soovitatav kasutada rakenduse hiliseimat versiooni, tagamaks rakenduse võimalikult tõrkevaba kasutamise.

Müüja ei vastuta ühegi rakenduse sisus leiduva tõrke, puuduva osa ega muu vea eest. Müüja ei taga rakenduse kättesaadavust ega selle katkematut ja tõrkevaba talitlust. Müüja ei vastuta mistahes kulude, kadude või muude võimalike kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest, mis tulenevad selle rakenduse kasutamisest või selles esitatavast teabest, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti.

 • 3. TELLIMUSE ESITAMINE

Tellimuse esitamiseks avab klient rakenduse veebilehitsejas oma isiklikus nutiseadmes.

Seejärel skänneerib klient läbi isikliku nutiseadme laual oleva ruutkoodi, avab koodis oleva URLi, valib isiklikku nutiseadmesse paigaldatud rakenduse kaudu välja soovitud toote(d) ja lisab tellimusse.

Tellimuse kinnituseks on tellimuse eest tasumine ettemaksuna läbi rakenduse. Kinnituskirja saamiseks on klient kohustatud sisestama oma e-posti aadressi ja nõustuma kasutustingimustega.

Tellimuse eest tasumiseks läbi rakenduse tuleb kliendil järgida ekraanil asuvaid juhiseid.

Enne tellimuse eest tasumist kohustub klient kontrollima, kas tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule tellimusele või kliendi tegelikele soovidele.

Pärast maksekeskkonnas tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendi e-posti aadressile automaatse e-kirja (müüja kinnitus).

Müüja alustab tellimuse täitmist pärast seda, kui tellimus on kliendi poolt kinnitatud vastavalt käesolevas peatükis kirjeldatule.

Müüjal on õigus täielikult või osaliselt loobuda kinnitatud ja tasutud tellimuse täitmisest, teavitades klienti kohapeal või edastades sellekohase teate kliendi e-posti aadressile (näiteks juhul kui toode on otsas). Nimetatud juhtudel tagastatakse kliendile täitmata tellimuse osa maksumus 14 päeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

 • 4. TOOTE/TELLIMUSE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

Toodete hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

Toodetele kehtivad ostu sooritamise hetkel rakenduses kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, kehtib tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

Müüjal on õigus määrata tellimustele vähim ja suurim kogumaksumus, mida kliendil on võimalik tellida.

Klient tasub tellimuse eest järgmistel viisidel:

 

 • Montonio universaalne pangalink
 • Apollo Kinkekaart

 

Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi  või makselahenduse pakkuja vahel sõlmitud lepingule.

Tasumine toimub väljaspool rakendust vastava pangalingi või makselahenduse pakkuja turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja (krediit)kaardi andmetele.

 • 5. TELLIMUSE TÄITMINE JA KAEBUSTE ESITAMINE

Tellimus toimetatakse kliendini/tehakse kliendile kättesaadavaks 180 minuti jooksul pärast tellimuse kinnitamist müüja poolt.

Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust tellimusele.

Toodete kahjustumise ja kadumise risk läheb üle kliendile tellimuse/toote kättesaamise hetkest.

Kui tellimuse kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on tooteid või teenuseid, mida klient ei ole tellinud, toode on puudu või on tellimuse hulgas riknenud või sobimatuid tooteid, kohustub klient viivitamatult pärast mittevastavusest teada saamist või puuduse ilmnemist, kuid mitte hiljem kui tellimuse eest tasumisel, teavitama sellest O’Learys klienditeenindajat.

Tellimata, riknenud või sobimatud tooted tuleb tagastada klienditeenindajale, neid tooteid ei ole kliendil õigus lõpuni ära tarbida.

Müüja asendab võimalusel puudusega või riknenud toote või tagastab puudusega või riknenud toote maksumuse.

Müüja ei ole kohustatud arvestama tellimuse päevale järgneval päeval ega hilisemalt esitatud kaebusi täitmata tellimuste ega riknenud või sobimatute toodete kohta.

Toote tarbima asumisel või ära tarbimisel loetakse klient selle toote osas automaatselt tellimuse esitanuks ning kliendil tekib kohustus tarbitud toote eest tasuda.

Kõik ülejäänud toodet/tellimust puudutavad kaebused (näiteks kui makse tellimuse eest võeti ekslikult  kahel korral, tellitud tooted ei jõudnud kliendini jms) tuleb esitada klienditeenindusele viivitamatult pärast puudusest teada saamist, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tööpäeva jooksul arvates tellimuse esitamisest e-posti aadressile ulemiste@O’Learys.ee

Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Pärast tingimustes toodud tähtaega esitatud kaebusi ei arvestata.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest (sealhulgas kätte toimetamise viivituse eest), kui need on tingitud asjaoludest, mis ei tulenenud müüjast.

Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist või taganeda lepingust.

Kui kaebuse sisuks on mittevastavus käesolevatele kasutustingimustele, on kliendil õigus ka kohaldada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 • 6. LEPINGUST TAGANEMINE

Toodete iseloomu tõttu puudub kliendil õigus pärast tellimuse esitamist tellimus tühistada (lepingust taganeda). Klient nõustub, et tooted on toidud ja joogid, mis riknevad või mille säilivusaeg möödub kiiresti, ja seetõttu ei ole tellimusest loobumine võimalik.

Vastavalt võlaõigusseadusele (§ 47 lg 3 p 4 ja 5) ei kohaldata taganemisõigust lepingule:

 

 • mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
 • mille esemeks on sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

 

 • 7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Apollo Group OÜ on kliendi isikuandmete vastutav töötleja.

Kliendi isikuandmeid töödeldakse eelkõige tellimuse täitmiseks vastavalt https://apollogroup.ee/tingimused/privaatsuspoliitika/.

Rakendus võib sisaldada linke kolmandatele isikutele kuuluvatele või nende hallatavatele veebisaitidele. Rakenduse omanik ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide talitluse, sisu ega muude omaduste eest. Nende veebisaitide avamisel peab kasutaja enne nende kasutamist neid saite puudutavate nõuete ja tingimustega nõustuma.

 • 8. RAKENDUST PUUDUTAVAD INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED JA AUTORIÕIGUSED

Rakendus ja selle sisu, sh kaubamärgid, ärinimed, tooteteave ja -kujutised, on Apollo Groupile ja selle kontserni ettevõtetele ja/või partneritele kuuluv vara, mis on kaitstud autoriõigusi käsitlevate õigusaktide ning intellektuaalomandi õigusi puudutavate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kõik õigused rakendusele ja selle sisule on kaitstud.

Rakendus on ette nähtud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutuseks. Materjale tohib vaadata, sirvida ja salvestada ainult terminalseadmes ning printida isiklikuks kasutuseks. Rakenduses olevate materjalide kopeerimine, muul viisil talletamine, laenamine, edastamine ja muul viisil kasutamine (ka osaline) on ilma Apollo Groupi  selgesõnalise loata keelatud. Klient ei tohi rakenduse kasutamisel neid nõudeid ja tingimusi, kohaldatavaid seadusi või hea tava rikkuda.

 • 9. KÜPSISED

Rakendus kasutab küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse teie brauserisse, kui rakendust kasutate. Küpsised võimaldavad paljusid toiminguid, nt rakenduse liiklusmahu jälgimine ning rakenduse kasutusviisi ja -aja andmete kogumine.

Küpsiste kasutamise saab keelata brauseri seadetes. Täiendavat brauseriga seotud teavet saate oma brauseri tootjalt. Parima kasutuskogemuse tagamiseks soovitab O’Learys küpsised lubada.

 • 10. MUU

Tingimustele lisaks kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ning Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

Poolte vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Mõlemad osapooled teevad kõik selleks, et lahendada lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste käigus ei õnnestu vaidlust lahendada, allub vaidlus kliendi asukohariigi maakohtule, või kui juhtumi algatab klient, siis kliendi või müüja asukohariigi kohtule. Kliendid võivad vaidlust lahendada ka oma asukohariigi kohtutes.

Eesti: Tarbijakaitseametisse (Endla 10A, 10122 Tallinn, www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn, https://komisjon.ee/et)

Läti: Läti Tarbijakaitsekeskus, Brivibas str. 55, Riia, LV-1010, Läti, http://www.ptac.gov.lv/.

Leedu: Riiklik tarbijakaitseamet, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Leedu, www.vvtat.lt.

Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda ka asukohariigi Tarbijakaitseametisse vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 • 11. KONTAKTANDMED

Rakendusega seotud küsimuste või kaebuste korral võtke ühendust müüja kohaliku klienditeenindusega:

Eesti:

Läti:

Leedu:

Käesolevad tingimused kehtivad alates 01.06.2022