Privātuma politika

Vali leht, mida soovid näha
Vali ettevõte

Privātuma politika

APOLLO GROUP un koncernā ietilpstošo uzņēmumu DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

VISPĀRĒJI

Šie Apollo Group un Apollo Group koncernā ietilpstošo uzņēmumu (turpmāk Apollo Group), kā arī Apollo Kluba locekļu datu aizsardzības noteikumi nosaka vispārīgos principus, uz kuru pamata Apollo Group apstrādā klientu un lietotāju, kas ir fiziskas personas, personas datus. Datu aizsardzības noteikumi tiek piemēroti attiecībā uz visiem klientiem un lietotājiem, kas pērk Apollo Group koncernā esošo uzņēmumu preces un produktus, izmanto pakalpojumus, apmeklē Apollo Group koncernā esošo uzņēmumu interneta vietnes, veikalus, kinoteātrus vai restorānus, vai izmanto citā veidā vai citus Apollo Group koncernā esošo uzņēmumu produktus vai pakalpojumus.

 

Apollo Group OÜ, reģistrācijas numurs 12383236, adrese Tartu mnt 80d Tallina 10112 ir koncerns, kurā ietilpst šādi dažādi izklaides un ēdināšanas uzņēmumi Baltijā (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā): Apollo veikali; Apollo kinoteātri; Blender kafejnīcas; Ice Cafe kafejnīcas; O´Learys restorāni; Estonian un Baltic Film Distribution filmu izplatīšanas un ražošanas nodaļas, uz IT risinājumiem orientēta vienībakā APL Digital Solutions, kā arī ar KFC zīmolu strādājošie restorāni Baltijā un Somijā, kā arī ar Vapiano zīmolu strādājošie restorāni Baltijā un Somijā.

 

Apollo Klubs ir ID kartē balstīta pastāvīgo klientu programma, kas Apollo Klubā reģistrētajiem klientiem piedāvā pastāvīgā klienta atlaides un piedzīvojumus Apollo veikalos, Apollo kinoteātros, O’Learys izklaides centros, IceCafe un ja Blender sulu bāros, Vapiano restorānos

 

Par šajos datu aizsardzības noteikumos aprakstītajām apstrādes darbībām atbildīgais datu pārzinis ir Apollo Group OÜ, reģistrācijas numurs 12383236, adrese Tartu mnt 80d Tallina 10112.

 

JĒDZIENI

 

Datu subjekts (turpmāk arī Jūs/Tu) ir fiziska persona, kuras personas datus apstrādā Apollo Group.

 

Personas dati jebkura informācija par Jums, kas ļauj identificēt Jūsu personu.

Apollo Group vai Apollo Group koncernā ietilpstošs uzņēmums pārsvarā vāc datus no Jums paša, izrietot no Jūsu saistības ar Apollo Group, vai, piemēram, pakalpojuma Jums sniegšanas vai Jums piedāvājamo preču un produktu pārdošanas ietvaros.

 

Datu pārzinis ir juridiska persona kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Apollo Group apstrādājamo personas datu datu pārzinis ir Apollo Group OÜ, adrese Tartu mnt 80d Tallina 10112, e-pasta adrese .

Apollo Group koncernā ietilpst sarakstā esošie uzņēmumi un viņu kontaktinformācija:

Apollo Klubs

Apollo veikali

Apollo kinoteātri

Blender kafejnīcas un Ice Cafe kafejnīcas

Ar KFC zīmolu strādājošie restorāni

Ar O´Learys zīmolu strādājošie restorāni

Ar Vapiano zīmolu strādājošie restorāni

Film Distribution filmu izplatīšanas un ražošanas nodaļas

APL Digital Solutions OÜ, 14994211,

 

Ar jautājumiem, kas ir saistīti ar Apollo Group veikto personas datu apstrādi, var vērsties katrā Apollo Group uzņēmumā, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju, vai pie Apollo Group datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi .

 

Pilnvarotais datu apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas personas datus apstrādā Apollo Group uzņēmuma ā datu pārziņa vārdā (galvenokārt sadarbības partneris, pakalpojuma sniedzējs) uz ar Apollo Group noslēgta līguma pamata. Apollo Group izmanto pilnvarotus datu apstrādātājus uz no likuma izrietoša pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības pakalpojuma sniegšanai), arī ar labāka pakalpojuma sniegšanas mērķi (piemēram, interneta vietņu attīstītāji utt.). Apollo Group kā datu pārzinis ar visiem saviem pilnvarotajiem sadarbības partneriem noslēdz līgumu, kas nodrošina Jūsu personas datu konfidencialitāti. Apollo Group uzņēmumu pilnvaroto sadarbības partneru informācija ir pieejama katra uzņēmuma interneta vietnē vai tieši vēršoties uzņēmumā.

 

Publiskās varas nesēji kā pilnvarotās personas apstrādā personas datus sabiedrības interesēs esoša uzdevuma izpildei vai publiskas varas īstenošanai ar no tiesību aktiem izrietošu pienākumu izpildes mērķi, ar priekšnoteikumu, ka datu nosūtīšanas pienākums izriet no spēkā esoša tiesību akta (piem., personas datu nosūtīšana uzraudzības, izmeklēšanas un kārtības aizsardzības iestādēm v. tml.), ar tiem atsevišķu līgumu datu apstrādei nenoslēdz.

 

Kuru personas datus apstrādā Apollo Group (datu subjektu kategorijas un īpaša veida personas datu apstrāde)?

Apollo Group apstrādā galvenokārt, bet ne tikai, šādu datu subjektu personas datus – Apollo Group uzņēmumu interneta vietņu apmeklētāji, lietotāji, klienti, tirdzniecības vides lietotāji, pakalpojumu patērētāji u. tml.

 

Kādus personas datus apstrādā Apollo Group?

Apollo Group apstrādā Jūsu personas datus tikai, ja nepieciešams, un ar pakalpojuma sniegšanas vai darba attiecību mērķi, tajos ietilpst galvenokārt, bet ne tikai, Jūsu vārds, personas kods, tālrunis, e-pasta adrese, ja nepieciešams, pasta un piegādes adrese, piekrišanas tiešajam mārketingam, klienta vai kā lietotāja reģistrētie pirkumi.

Vācam šādus personas datus:

 • Jūsu mums paziņotie personas dati. Piemēram, ievadot kontaktinformāciju (t. sk. vārds, personas kods, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, vēlamais saziņas veids) mūsu interneta vietnē vai citur (piem., Veikali, kinoteātri).
 • Parastas saziņas rezultātā radušies personas dati (piem., sarakstes vai ar interneta vietnē esošās saziņas lietotnes starpniecību iesniedzamie personas dati).
 • Jūsu nepārprotami publiskotie personas dati (piem., Apollo Group uzņēmumu sociālajos medijos);
 • Lietojot pakalpojumus radušies personas dati (piem., izmantojot mūsu pašapkalpošanās iespēju, vai, piemēram, veicot pirkumu vai pasūtījumu mūsu veikalos, restorānos vai e-veikalos, saglabājot personas kontaktinformāciju vai datus par iepirkšanās izvēlēm (Apollo Group uzņēmums var lūgt konkrētās interneta lapas zonās brīvprātīgi ievadīt personas datus un personisko informāciju.
 • Interneta vietnes apmeklēšanas un lietošanas rezultātā radušies personas dati. Piemēram, interneta vietnes izmantošanas laikā no klienta konta informācijas vai no sīkdatnēm (cookies).
 • No trešajām personām saņemamie personas dati.
 • Mūsu radītie un kombinētie personas dati (piemēram, pasūtījumu vēstures saraksts).

 

Apmeklējot Apollo Group interneta vietnes, Apollo Group uzņēmumi var no Jums vākt arī anonimizētus (nepersonalizētus) datus, kurus nevar saistīt ar vienu konkrētu personu (dzimums, vecums, valodas izvēle). Nepersonalizēti dati ir arī interneta vietnes apmeklēšanas laiks, no interneta vietnes lejupielādētā informācija, pārlūka nosaukums un operētājsistēma, interneta pakalpojuma sniedzējs u. tml., ar funkcionalitātes uzlabošanas mērķi. Varam vākt arī datus par vispārinātu klientu darbību mūsu veikalos un interneta vietnē. Šie dati tiek vākti un izmantoti, lai mēs varētu klientiem nosūtīt lietderīgāku informāciju un mēs varētu uzzināt, kādas interneta vietnes daļas, produkti un pakalpojumi ir visinteresantākie.

 

Personas datu apstrādes mērķi

Apollo Group apstrādā Jūsu personas datus atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem galvenokārt šādiem mērķiem:

 • klienta līguma noslēgšanai; izpildei un klienta konta pārvaldīšanai, kā arī saziņai ar datu subjektu;
 • uz klientu vērstu preču, produktu un pakalpojumu piedāvāšanai;
 • attiecību ar klientiem attīstīšanai un analīzei;
 • atbilžu uz datu subjekta pieprasījumiem sniegšanai;
 • pakalpojumu un produktu piedāvāšanai datu subjektam;
 • aptauju organizēšanai un izložu veikšanai;
 • tiešajam mārketingam;
 • pakalpojumu pārvaldīšanai un attīstīšanai;
 • interneta vietņu izmantošanas nodrošināšanai un interneta vietņu uzlabošanai;
 • statistikas vai pārskatu sastādīšanai;
 • juridisku prasījumu izskatīšanai;
 • no tiesību aktiem izrietošu saistību izpildei.

 

Personas datu apstrādes pamati.

Piekrišana.

Jūsu sniegta skaidra piekrišana darbībām ar jūsu personas datiem, lai informētu Jūs par produktu jaunumiem, akcijām un nākotnes pasākumiem. Ja Jūs nevēlaties būt mūsu jaunumu saņēmēju sarakstā vai saņemt paziņojumus par Jūs iespējami interesējošiem produktiem vai pakalpojumiem, jebkurā laikā varat izdzēst sevi no adresātu grupas. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukuma.

 

Līgumisko saistību izpilde.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama ar Jums noslēgtā līguma izpildei vai pasākumu pirms līgumu noslēgšanas veikšanai atbilstoši Jūsu pieteikumam (piemēram, klienta līgums). Piemēram, klienta identificēšana apmērā, kādu prasa piesardzības pienākums; saistību pret klientu izpilde sava pakalpojuma sniegšanas daļā (piem., izmantojam preces piegādei); saziņai ar klientu un klienta maksājuma pienākuma izpildes nodrošināšanai.

Ievēro, ka personas datu apstrādes mērķis var būt papildus noteikts konkrētā ar Tevi noslēgtā Līgumā.

Darba līguma noslēgšanai uz līguma noslēgšanas un tiesiskas intereses pamata kandidāta uz darbu pie mums personas datu apstrāde ietver:

 • kandidāta ar darba līguma noslēgšanas mērķi nosūtīto datu apstrādi;
 • no kandidāta norādītās ieteikušās personas un, ja nav ieteicēja nav, no iepriekšējā darba devēja saņemto personas datu apstrādi;
 • no publiskajiem (sociālajiem) medijiem savākto personas datu apstrādi;
 • Ja kandidāts netiek izvēlēts, darba līguma noslēgšanai savāktos personas datus saglabājam, lai tad, ja atbrīvojas piemērota darba pozīcija, izteiktu kandidātam darba piedāvājumu.

 

Likumisko saistību izpilde.
Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu Apollo Group likumisku pienākumu.

Apstrādājam Tavus personas datus arī no tiesību aktiem izrietošu saistību izpildei. Piemēram, no tiesību aktiem izrietošas saistības maksājumu apstrādē vai naudas atmazgāšanas noteikumu ievērošanā. Mums var būt arī pienākums apstrādāt video ierakstu uz likuma pamata likumā minētai izmeklēšanas iestādei.

 

Vitālu interešu aizsardzība.
Personas datu apstrāde ir nepieciešama Jūsu vai kādas citas fiziskas personas vitālu interešu aizsardzībai.

 

Tiesiska interese.

Apollo Group koncernā ietilpstoša uzņēmuma apsaimniekošanai vai vadīšanai, lai varētu piedāvāt vislabākos iespējamos pakalpojumus vai produktus tirgū. Apstrādājam Tavus personas datus uz tiesiskas intereses pamata šādiem mērķiem:

 • uzticamu attiecību ar klientu nodrošināšanai, kas aptver personas datu apstrādi krāpšanas novēršanai;
 • klientu bāzes pārvaldīšanai un analizēšanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, izvēli, kvalitāti, kā arī, lai piekrišanas gadījumā sniegtu klientam vislabākos un personalizētus piedāvājumus;
 • interneta vietņu, Apollo Group koncernā ietilpstošu uzņēmumu sociālo mediju lapu un pakalpojumu izmantošanas laikā vācamie identifikatori un personas dati. Vācamos datus izmantojam interneta analīzei vai informācijas sabiedrības pakalpojumu analīzei, to kanālu darbības nodrošināšanai, uzlabošanai, statistikas veidošanai un Tava uzvedības un lietošanas pieredzes analizēšanai, kā arī labāka un personalizētāka pakalpojuma sniegšanai;
 • akciju organizēšanai, t.sk. personalizētu un mērķētu akciju organizēšana, klientu apmierinātības pētījumu veikšana, kā arī veiktu mārketinga darbību efektivitātes mērīšanai;
 • ierakstu veikšanai. Varam saglabāt gan savas atrašanās vietas telpās, gan ar sakaru līdzekļiem (e-pastu, tālruni v. tml.) sniegtus paziņojumus un rīkojumus, kā arī informāciju un citas darbības, kuras esam veikuši un, ja nepieciešams, izmantojam šos ierakstus rīkojumu vai citu darbību pierādīšanai;
 • tīkla, informācijas un kiberdrošības apsvērumu dēļ, piemēram, cīņai ar pirātismu, kā arī interneta vietnes drošības nodrošināšanai, kā arī rezerves kopiju veidošanai un saglabāšanai izmantojamie līdzekļi;
 • organizatoriski mērķi. Galvenokārt finanšu vadībai un personas datu nosūtīšanai koncerna robežās ar iekšējās pārvaldības mērķi, tostarp klientu vai darbinieku personas datu apstrādei;
 • varam dalīties ar personas datiem, ja slēdzam komercdarījumu vai vedam sarunas par komercdarījumu, kas aptver visa mūsu biznesa vai mantas pārdošanu vai nodošanu. Šie darījumi var aptvert jebkādu apvienošanos, finansēšanu, iegūšanu īpašumā vai bankrota darījumu vai procesu;
 • juridisku prasījumu sastādīšanai, iesniegšanai vai aizsargāšanai;
 • ja nepieciešams, izmantojam datus arī ārkārtas paziņojumu nosūtīšanai Tev saistībā ar ražotāja izsniegtiem drošības faktoriem vai atsaukšanas programmām.
 • savos veikalos un restorānos izmantojam apsardzes kameras. Kameru lietošanas un ierakstu apstrādes mērķis ir darbinieku, apmeklētāju un Apollo Group koncernā ietilpstošo uzņēmumu mantas aizsardzība; drošības nodrošināšana; prasījumu aizsardzība un iesniegšana; pretenziju risināšana un ierakstu kā mācību materiālu izmantošana. Ieraksti tiek dzēsti, vēlākais, piepildoties ieraksta telpai pēc 30 dienām.

 

Personas datu apstrāde ir nepieciešama Apollo Group vai trešās personas tiesiskas intereses gadījumā un gadījumā, ja tā ir svarīgāka pat cilvēka pamattiesībām un brīvībām. Vērtējums, vai Jūsu tiesiskā interese apstrādāt savus personas datus ir svarīgāka par citu cilvēku interesēm, ir jādod uz konkrētā gadījuma apstākļu pamata.

 

Kameras (videoapsardze)

Apollo Group ietilpstošo uzņēmumu teritorijā, piemēram, veikalos, kinoteātros, restorānos esošās kameras (videoapsardze) personu un mantas aizsardzības mērķim.

Kameru videoieraksti parasti tiek saglabāti 30 dienas.

Visiem videoierakstiem ir piekļuve tikai personām, kurām ir tiesības iepazīties ar videoierakstiem, izrietot no saviem darba uzdevumiem.

Videoierakstu datu pārzinis ir Apollo Group uzņēmums, kuram pieder kamera vai kura uzņēmumā kamera ir uzstādīta, pilnvarotais apstrādātājs ir Apollo Group uzņēmuma darbinieks, kuram, izrietot no saviem darba uzdevumiem, ir piekļuve videoierakstiem.

Likumā noteiktajos gadījumos Apollo Group nodod ierakstus tiesībsargājošajām iestādēm.

 

Drošības pasākumi.

Apollo Group izmanto nepieciešamos organizatoriskos, fiziskos un informāciju tehnoloģiju drošības pasākumus, lai Jūsu personas dati būtu aizsargāti pret jebkādu neatbilstošu izmantošanu, nepilnvarotu piekļuvi, publiskošanu, grozīšanu vai iznīcināšanu. Jūsu personas datiem ir piekļuve tikai atbilstoši pilnvarotam darbiniekam. Kriptētu datu sakaru kanāls ar bankām nodrošina pirkuma veicēja personas datu un bankas rekvizītu drošību. Ja notiek jebkāds ar personas datiem saistīts pārkāpums, tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai samazinātu sekas un novērstu atbilstošus riskus nākotnē. Arī reģistrējam visus incidentus un paredzētajā gadījumā un kārībā par to informējam Datu aizsardzības inspekciju un datu subjektus. Visi Apollo Group koncernā ietilpstošo uzņēmumu interneta vietnēs, e-veikalos un servisa datu bāzē esošie dati ir kriptēti, kā arī tos izmanto kā konfidenciālu informāciju.

 

Profila analīze, tiešais mārketings, pētījumi.

Apollo Group var veikt Jūsu personas datu profila analīzi, lai labāk izprastu Jūsu gaidas un, no tā izrietot, piedāvātu labākus produktus un pakalpojumus, nodrošinot precīzu tiešā mārketinga mērķēšanu. Profila analīzes rezultātā Jums nerodas tiesiskas sekas.

Apollo Group ar Jūsu piekrišanu var izmantot Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums informāciju par izdevīgiem piedāvājumiem, akcijām, kā arī veiktu klientu pētījumus, piemēram, apmierinātības pētījumus. Ja Jūs vairs nevēlaties saņemt tiešos pētījumus, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, sazinoties ar to Apollo Group uzņēmumu, no kura tiešajiem pieteikumiem vēlaties atteikties.

 

Personas datu nosūtīšana.

Apollo Group ir tiesības nosūtīt Jūsu personas datus Apollo Group ietilpstošajiem uzņēmumiem (Apollo veikali, Apollo Kino, Blender sulu bāri, IceCafe saldējuma bāri, O´Learys restorāni, Vapiano restorāni, KFC restorāni u.c.), piemēram, īpašo piedāvājumu, pirkumu bonusu vai Apollo Kluba pastāvīgo klientu programmas atlaides saņemšanai.

 

Apollo Group ir tiesības bez atsevišķas piekrišanas nosūtīt Jums informāciju par līgumiem starp Jums un Apollo Group koncernā ietilpstošiem uzņēmumiem un to izpildi, kā arī par Apollo Group (ar bonusa punktiem saistītā informācija, informācija par grozījumiem v. tml.), kā arī Jums svarīgus paziņojumus un citu atbilstoši būtisku informāciju.

 

Jūsu personas datus ir tiesības nodot pakalpojumu sniedzējiem-trešajām personām, kuru pakalpojums ir neizbēgams ar Apollo Group OÜ koncernā ietilpstošajiem uzņēmumiem noslēgto līgumu izpildei un pakalpojumu sniegšanai, kā arī ar kuriem tiek noslēgti atbilstoši līgumi par personas datu aizsardzību un nosūtāmās informācijas konfidencialitātes saglabāšanu.

Trešā puse ir, piemēram, mūsu partneris, kura uzdevumi ir e-veikalā pārdodamo preču transports vai nomaksas pakalpojuma sniegšana, reklāmas un mārketinga partneri; maksājumu pakalpojumus nodrošinošs partneris; ar pieņemšanu darbā saistītus pakalpojumus sniedzošs partneris, klientu apmierinātības pētījumu organizējoši uzņēmumi, parādu piedziņas pakalpojuma sniedzēji, kavētu maksājumu reģistri, dažādu tehnisko pakalpojumu sniedzēji, rēķinu nosūtīšanas pakalpojuma sniedzēji. Nosūtīšana notiek tikai ar nosacījumi, ka nosūtīšanas mērķis ir likumīgs un trešā persona veic apstrādi uz līguma pamata, kurā trešā persona arī apņemas glabāt saņemtās informācijas konfidencialitāti.

 

Apollo Group ir tiesības papildus trešajām personām Jūsu personas datus nosūtīt uzraudzības, izmeklēšanas un kārtības aizsardzības iestādēm, kā arī trešajām personām, ja atbilstošais pienākums izriet no spēkā esoša tiesību akta.

 

Personas datu nosūtīšana trešajām valstīm

Parasti mēs nenosūtām personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas. Ja nosūtām personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, tad tikai ievērojot ar datu aizsardzību saistīto tiesību aktu prasības.

 

Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi

Iepazīšanās ar personas datiem.

Jums ir iespējams jebkurā laikā iepazīties ar par sevi savāktajiem personas datiem savā Apollo Kluba vai atbilstošā Apollo Group uzņēmuma kontā.

Tāpat Jums ir iespējams pieteikt piekļuvi Apollo Group savāktajiem personas datiem un pieprasīt par Jums savākto personas datu kopiju.

Personas datu maiņa un labošana.

Jums ir tiesības jebkurā laikā mainīt un labot par sevi savāktos personas datus.

Jūsu kontaktinformācija tiek atjaunināta automātiski, atbilstoši Jūsu jaunajai kontaktinformācijai, kuru esat sniedzis Apollo Group uzņēmumiem vai Apollo Klubam.

Personas datu pārnešana.

Jums ir tiesības un iespēja lejupielādēt savus personas datus no sava Apollo Kluba konta, kā arī patstāvīgi nosūtīt tos kādam citam datu apstrādātājam.

Apollo Group ir tiesības atteikties no personas datu tiešas nosūtīšanas kādam citam datu apstrādātājam, ja datu nosūtīšana trešajai personai, Apollo Group vērtējumā, nav droša.

Personas datu apstrādes ierobežošana.

Ja izsakāt vēlmi ierobežot vai aizliegt savu personas datu apstrādi, Apollo Group Jūsu personas datus saglabā tikai tad, ja tas ir nepieciešams uz citiem tiesiskiem pamatiem.

Personas datu dzēšana.

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, izņemot, ja ir kāds cits tiesisks pamats personas datu apstrādei, piemēram, no likuma izrietošs pienākums. Kopā ar datu dzēšanu beidzas arī visas Jums paredzētās individuālās atlaides.

 

Jums ir iespējams jebkurā laikā apskatīt, labot un papildināt savus personas datus Apollo Kluba interneta vietnē vai Apollo Group koncernā esošo uzņēmumu interneta vietnēs, sadaļā “Mans konts”.

Iepazīšanās ar personas datiem:

https://www.apollo.ee/privaatsus/tutvumise_taotlus

Personas datu dzēšana: https://www.dropbox.com/s/u7vskg5xvsygzos/Apollo_Klubi_isikuandmete_kustutamise_taotlus2.docx?dl=0

 

Visos iepriekš minētajos gadījumos varat vērsties arī adresē vai pie atbilstošā Apollo Group uzņēmuma, rakstot uz iepriekš minēto e-pasta adresi.

Apollo Group vai Apollo Group koncernā ietilpstošam uzņēmumam ir tiesības pieprasīt Jūsu personas identifikāciju pirms personas datu apstrādes pēc Jūsu vēlmes. Tas nozīmē, ka Jums pieprasa digitāli parakstītu pieteikumu vai, ja to nav iespējams iesniegt, personu apliecinoša dokumenta iesniegšanu kopā ar iespējamu personas identifikāciju ar videotilta starpniecību.

 

Personas datu saglabāšana un dzēšana.

Apollo Group Jūsu personas dati tiek glabāti tikmēr, kamēr tas ir nepieciešams Jūsu personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, vai līdz no tiesību aktiem izrietošo termiņu iestāšanās brīdim. Parasti klienta personas dati tiek uzglabāti 10 gadus no klienta konta pēdējās lietošanas reizes, pēc tam klienta personas dati tiek dzēsti automātiski.

Personas dati, kuru uzglabāšanas termiņš ir notecējis, tiek iznīcināti vai anonimizēti, izmantojot vislabākās prakses.

 

Uz piekrišanas pamata sniegti personas dati tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim.

 

Apollo Group un Apollo Group koncernā ietilpstošs uzņēmums glabā Jūsu personas datus arī no tiesību aktiem izrietošu pienākumu izpildei tiesību aktos noteiktajiem mērķiem un tiesību aktos noteikto termiņu (piemēram, grāmatvedības dokumenti vai nodokļu un juridiskiem mērķiem līdz no likuma izrietošiem mērķiem).

 

Piekrišanas atsaukšana.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu savu personas datu apstrādei adresē www.apollo.ee/klubi/ vai anulēt jaunumu saņemšanas pasūtījumu, izmantojot jaunumu vēstulē esošo saiti vai vēršoties pie Apollo Group klientu atbalsta .

Piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšana neietekmē Jums pirms piekrišanas atsaukšanas notikušo personas datu apstrādi.

 

Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datu pārkāpumu un sūdzību risināšana.

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar Apollo Group datu aizsardzības noteikumiem vai Jūs uzskatāt, ka kāds Apollo Group koncernā ietilpstošs uzņēmums, apstrādājot personas datus, pārkāpj Jūsu tiesības, Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie atbilstošā Apollo Group uzņēmuma, izmantojot iepriekš minētos kontaktus, pie Apollo Group datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi , Datu aizsardzības inspekcijā (www.aki.ee) vai tiesā.

 

Apollo Group vai koncernā ietilpstošam uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Jūsu personas identifikāciju. Tas ir nepieciešams Jūsu personas datu drošas apstrādes mērķa izpildei. Jūsu personas identifikācijai tiek pieprasīts Jūsu digitāli parakstīts pieteikums vai, ja to nav iespējams iesniegt, personu apliecinoša dokumenta iesniegšana kopā ar iespējamu personas identifikāciju ar videotilta starpniecību vai Apollo Group akceptētā veidā, kas nodrošina iespēju identificēt Jūsu personu.

 

Apollo Group uz Jūsu pieteikumiem atbild, tikko iespējams, bet ne vēlāk kā viena (1) mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Apollo Group ir tiesības atbildes uz pieteikumu sniegšanas termiņu pagarināt par diviem (2) mēnešiem, izrietot no pieteikuma izpildes sarežģītības un laikietilpīguma.

 

Datu aizsardzības noteikumu grozīšana

Sākot izmantot mūsu interneta vietni vai aizpildot pastāvīgā klienta konta izveidošanas pieteikumu, esi iepazinies ar šiem principiem un noteikumiem, kā arī pieņēmis tos zināšanai. Paturam tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt datu aizsardzības politikas vispārīgos noteikumus, informējot par to mūsu interneta vietnēs un, ja iespējams, ar e-pastu.

Par visiem jautājumiem vai problēmām, kas rodas saistībā ar personas datu apstrādi, lūdzama r mums sazināties, rakstot uz adresi vai .

 

Apollo Group ir tiesības jebkurā laikā grozīt un papildināt šos datu aizsardzības noteikumus, lai nodrošinātu to atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī Apollo Group principiem un mērķiem.

Šie datu aizsardzības noteikumi ir grozīti 18.10.2021.